Zda každému exekutorovi připadne vlastní okres, rozhodne ministerstvo v březnu

Ministerstvo spravedlnosti v březnu rozhodne, zda bude prosazovat zavedení takzvané teritoriality exekutorů, řekl v Otázkách Václava Moravce náměstek ministryně spravedlnosti Robert Pelikán. Ministerstvo podle něj vypracuje průzkum, který by měl ukázat, co by zavedení územní příslušnosti exekutorů způsobilo mimo jiné s délkou exekučního řízení. „Abychom měli jasno, my musíme zjistit, jaké jsou vlastně rozdílnosti mezi jednotlivými exekutory z hlediska jejich efektivity, rychlosti, kvality a jakousi predikci, co s tím případně udělá to zavedení teritoriality,“ řekl Pelikán.

Častým argumentem proti zavedení teritoriality exekutorů je snížení efektivity výkonu rozhodnutí. „To je nepochybná pravda, ale my potřebujeme vědět o kolik,“ upozornil Pelikán. Pokud se délka exekučního řízení prodlouží jen „o trochu nebo v přijatelném rozsahu“, tak to podle něj nebude překážkou pro zavedení teritoriality.

Podle soudního exekutora Petra Polanského jsou jen čtyři státy v Evropě, které nemají zavedenou v určité podobě teritoriální příslušnost exekutorů. „Pouze čtyři státy: ČR, Slovensko, Nizozemsko a Albánie mají systém, který není založen na místní příslušnosti,“ uvedl.

  • „Velkou výhodou místní příslušnosti je blízkost povinného a jejich možnost přímé komunikace s exekutorem. Dnes ten povinný přes celou republiku nedojede a často nemá ani na telefon,“ upozornil Polanský.

V případě zavedení územní teritoriality by exekutoři nově směli působit jen v domovských obvodech, nikoli jako dosud v celé zemi. Nyní platí stav, že volba exekutora není nijak místně omezená. Exekutorská teritorialita by měla být řešením excesů, ke kterým v ojedinělých případech při výkonu rozhodnutí dochází. „Exekutoři místo toho, aby se věnovali svým úřadům, tak z velké části bojují o zakázky a snaží se je získat za nestandardních podmínek, které často hraničí se zákonem,“ kritizuje Polanský současný stav.

Video Otázky Václava Moravce o teritoriálním uspořádání exekutorů
video

Otázky Václava Moravce o teritoriálním uspořádání exekutorů

Otázky Václava Moravce o teritoriálním uspořádání exekutorů

Otázky Václava Moravce o teritoriálním uspořádání exekutorů

Vedoucí poradenského programu Člověka v tísni Daniel Hůle ale vidí problém principu teritoriality v tom, že okresy jsou různě velké a v některých je mnohem větší podíl dlužníků a zároveň je mnohem těžší od nich prostředky získat. „Některé okresy budou pro exekutora, který se bude chovat slušně, mission impossible,“ upozornil Hůle.

Vláda chce letos předložit komplexní novelu, která se bude exekucí týkat. Nyní je ve sněmovně několik poslaneckých novel, ty by se měly sloučit do jedné. Ministerstvo spravedlnosti na konci ledna uvolnilo peníze na posílení počtu zaměstnanců, kteří budou dohlížet na exekutory. Připravuje i další opatření k lepší kontrole exekutorů. Už by například nebylo nezbytné předem informovat exekutory o kontrole, která se na ně chystá. Při exekuci by se měl povinně a vždy pořizovat videozáznam, tedy nejen na výzvu osob, které mají právo u ní být, nebo když je to nezbytné, jak je tomu nyní. Tím by se mohlo podle ministerstva snáze odhalit případné protiprávní jednání exekutorů. Zjednodušit se mají i kárná řízení.