NKÚ podal tři trestní oznámení kvůli dotacím pro sport

Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ) podal tři trestní oznámení v souvislosti s údajně neprůhlednými dotacemi na podporu sportu mezi lety 2011 a 2013. Kontroloři NKÚ zjistili, že ministerstvo školství rozdalo v těchto letech netransparentně dotace za 800 milionů korun. Další stamiliony pak podle prověrky vyplatilo na základě neúplných, chybných, pozdě doručených nebo zcela chybějících žádostí o dotace.
Video NKÚ podal tři trestní oznámení kvůli dotacím pro sport
video

NKÚ podal tři trestní oznámení kvůli dotacím pro sport

Podle mluvčí úřadu Olgy Málkové se oznámení týkají dvou konkrétních projektů. Policie se bude okolnostmi poskytnutí dotace zabývat pro dvě podezření z dotačního podvodu a pro podezření z porušení povinností při správě cizího majetku a zneužití pravomoci úřední osoby. Prezident NKÚ Miloslav Kala oznámení podepsal dnes. Vychází z prověrky, kterou úřad zveřejnil v pondělí.

Jedno z trestních obvinění se dle informací ČTK týká sdružení European Medicine Association. Na základě žádosti pro rok 2012 mu ministerstvo přidělilo 4,5 milionu korun, ačkoli podle kontroly nesplnilo podmínky. Žádost dorazila s jedenáctiměsíčním zpožděním, sdružení nemělo ve stanovách jako hlavní předmět sportovní činnost, ani ji pravidelně a organizovaně nezajišťovalo, stojí v prověrce. Sdružení podle kontrolorů taky využilo peníze jinak, než mělo. U většiny dodavatelů projektu navíc prověrka odhalila personální a majetkové vazby na členy tohoto sdružení, stojí ve zprávě.

Ministerstvo rozdělilo za tři roky na podporu sportu zhruba tři miliardy korun. Z nich podle kontrolorů více než 1,2 miliardy korun poskytlo, aniž by mohlo doložit, kdy si o ně příjemci zažádali. Miliarda prý putovala k žadatelům, kteří nesplňovali podmínky. Z žádosti například nebylo možné vyčíst, jestli vlastní, nebo si pouze pronajímají sportoviště.

Kontroloři také zjistili, že 12 z 19 kontrolovaných příjemců získalo větší dotaci, než o jakou si původně požádali. Celkem chtěli 215 milionů korun a nakonec získali téměř 547 milionů korun. Podle NKÚ navíc 11 příjemců využilo peníze na jiné účely, než pro jaké je získali. 

Ministr Marcel Chládek (ČSSD) už dříve uvedl, že kontrolní zpráva potvrdila jeho dřívější podezření o někdejším netransparentním financování sportu. „Chyby jsou prakticky v celém kontrolovaném období, tedy za ministrů Dobeše, Fialy a Štyse, kdy po celou dobu působil jako náměstek pro sport pan Jan Kocourek (ODS). Nebyla nastavena žádná pravidla,“ řekl Chládek. Bývalý šéf resortu školství a dnes předseda ODS Petr Fiala se ale kritice svého následovníka brání. „Za mého působení byly všechny schválené finanční prostředky pro sport vždy rozdělovány v souladu s pravidly a schválenými postupy MŠMT.“ 

Chládek tvrdí, že ministerstvo pod jeho vedením zintentivnilo kontrolní činnost. „Zpráva uvádí, že v letech 2011 až 2013 proběhly jen dvě kontroly. Za mého působení v roce 2014 proběhlo kontrol 12 a v tomto roce jich je naplánováno 25,“ vyčíslil ministr.

Vloni ministerstvo také schválilo nový systém rozdělování dotací pro sport, v jehož rámci vzniklo sedm dotačních programů a Národní rada pro sport jako poradní orgán. „Všechna tato opatření, včetně posílení kontrolních mechanismů, povedou k tomu, že systém bude přehlednější, adresnější a transparentnější,“ slibuje Chládek. Do metodiky by se podle něj měly promítnout i aktuální závěry NKÚ.