Prezident Zeman jmenoval nové rektory tří univerzit

Praha - Prezident Miloš Zeman jmenoval tři nové rektory veřejných vysokých škol. Ode dneška mají nového šéfa Slezská univerzita v Opavě, Západočeská univerzita v Plzni a Ostravská univerzita. Kandidáty na rektory v uplynulých měsících zvolily akademické senáty těchto vysokých škol. Čtyřleté funkční období nově jmenovaných rektorů začne 1. března 2015.
Video Prezident Zeman jmenoval nové rektory
video

Prezident Zeman jmenoval nové rektory

Prezident nejprve poděkoval dosavadním rektorům za odvedenou práci a poté blahopřál jejich nástupcům. „Čelili jste soutěži jiných, nesporně rovněž kvalitních kandidátů a tuto soutěž jste vyhráli. Je vždy dobré, když je v jakékoliv instituci konkurenční prostředí a soutěž, z níž vzejde ten nejlepší. Chtěl bych vám proto popřát, abyste v čele svých univerzit toto soutěžní, konkurenční prostředí i nadále zachovávali, protože právě soutěžní tlak vede ke zvýšení výkonosti každého z nás,“ pronesl prezident k rektorům. 

„Mám pocit, že se naše akademické prostředí do určité míry poslední dobou materializuje. Mluvíme víc o konkurenceschopnosti než o spolupráci, mnohdy vysokoškolský diplom nahrazuje lepší výuční list. Myslím si, že by bylo dobře, kdybychom se vrátili k Humboldtovým idejím, který zdůrazňoval akademickou svobodu, morálku akademického prostředí a fakt, že vzdělání by mělo být tím nejdůležitějším v lidském bytí,“ pronesl ve svém projevu nově jmenovaný rektor Lata. Zdůraznil také, že k uvědomění důležitosti vysokých škol přispívá, že pověření k jejich řízení rektoři získávají z rukou prezidenta republiky.

Novým rektorem Západočeské univerzity se stal dosavadní ředitel výzkumného ústavu při této instituci Miroslav Holeček. Poté, co byl v listopadu zvolen, označil za jednu ze svých priorit přímou spolupráci se studenty a jejich zapojování do výzkumných projektů, v nichž se mohou výrazněji profilovat. Uvedl, že by chtěl, aby za čtyři roky titul z Plzně neměl nádech, který získal aférou v roce 2009 problémy s rychlostudiem, podivným přijímáním studentů a udělováním titulů na právnické fakultě Západočeské univerzity.

Slezskou univerzitu nově povede Pavel Tuleja, který dosud působil jako děkan obchodně podnikatelské fakulty v Karviné. Po svém zvolení prohlásil, že Slezská univerzita se má stát moderní, otevřenou, sebevědomou a prestižní vysokoškolskou institucí. Nové vedení podle něj musí navázat na pozitivní kroky z minulosti, ale také najít odvahu pro přijetí současných trendů. 

Do čela Ostravské univerzity byl jmenován dosavadní prorektor pro řízení vědy a vnějších vztahů Jan Lata. Na Ostravské univerzitě působí od roku 2010. Ve svém programovém prohlášení před volbou uvedl, že chce, aby univerzita byla efektivní, přátelská a otevřená. Rád by ji vedl demokratickým způsobem.

Vztah prezidenta Zemana s některými rektory byl v minulosti napjatý. Rektorům se nelíbil Zemanův návrh, aby profesory jmenoval namísto prezidenta republiky ministr školství. „Podpis prezidenta na jmenovacím dekretu profesora není jen formalita, je symbolem docenění celospolečenského přínosu vysokého školství,“ prohlásil tehdy kupříkladu rektor České zemědělské univerzity Jiří Balík.

Zeman tento svůj podnět předložil jako řešení situace, kterou způsobil svým odmítavým postojem ke jmenování literárního historika Martina C. Putny profesorem. Ten nakonec jmenovací dekret obdržel právě od ministra školství. Putnovi Zeman vytýkal především jeho účast na pochodu gayů Prague Pride, kde akademik nesl transparent s nápisem „Katolické buzny zdraví Bátoru“. 

Někteří rektoři se také opakovaně odmítli zúčastnit oficiálních akcí pořádaných Hradem. Prezidentu vytýkali, že nepozval jejich kolegy Mikuláše Beka a Libora Grubhoffera. Prezident vysvětlil své počínání tím, že ho rektoři urazili, ti považují Zemanovo počínání za nedůstojné.