Akreditační komise chce vzít největší soukromé VŠ oprávnění

Praha - Akreditační komise navrhne ministerstvu školství, aby odejmulo Univerzitě Jana Amose Komenského (UJAK) oprávnění působit jako soukromá vysoká škola. V činnosti školy shledává komise trvale závažné nedostatky v plnění povinností podle zákona o vysokých školách. Univerzita reagovala prohlášením, že až stanovisko komise dostane oficiálně, podnikne „příslušné právní kroky“.

Univerzita Jana Amose Komenského přijde o obor speciální pedagogika – učitelství, a to včetně stávajících studentů. Navíc však bude muset bojovat o holou existenci, protože Akreditační komise v závěru rozhodnutí, ve kterém se vyjádřila k žádosti, aby mohli speciální pedagogiku – učitelství dostudovat alespoň současní studenti, oznámila, že připraví „podklady pro podání podnětu k odejmutí státního souhlasu k oprávnění působit jako soukromá vysoká škola“.

Prohlášení Akreditační komise, která měla výhrady i při posuzování dalších oborů UJAK, zaskočilo vedení soukromé univerzity, ale i ministra školství. Ten však současně ubezpečil, že žádnému ze studentů nehrozí, že by nedostudoval. „Kdybychom si představili nejčernější scénář pro Univerzitu Jana Amose Komského, tak by to znamenalo její konec. Znamenalo by to konec studia pro všechny studenty. Ale podle paragrafu 80 vysokoškolského zákona se musíme my postarat o stávající studenty. Žádný student by neměl doplatit na to, že byla odejmuta akreditace nebo posléze státní souhlas vysoké škole,“ řekl ministr Marcel Chládek v Událostech, komentářích. Očekává, že otázka, zda souhlas odejmout, bude skutečně aktuální až za půl roku nebo celý rok. Zdůraznil však, že se doporučením Akreditační komise pravděpodobně bude řídit. „Pokud tam budou zásadní argumenty pro to, tak samozřejmě,“ prohlásil ministr školství.

Prorektor UJAK Petr Kolář ale zpochybnil, že by bylo odejmutí státního souhlasu vůbec možné. „Nevíme, proč se tam o tom hovoří. Jsme přesvědčeni, že škola nenaplňuje ani jeden ze zákonných předpokladů k odnětí státního souhlasu,“ zdůraznil. Upozornil, že škola má akreditováno sedmnáct oborů, zrušení se týká pouze jednoho. I vůči rozhodnutí komise neumožnit stávajícím studentům speciální pedagogiky – učitelství dokončit studium na UJAK má prorektor výhrady. Upozornil, že škola výrazně snížila počet studentů, který označila komise za přespříliš vysoký. Stejně tak odmítl, že by na kritizovaném oboru bylo až 65 diplomových prací na jednoho vedoucího. „Máme tuto věc zajištěnou informačním systémem, který nepovolí více než 20 kvalifikačních prací na jednoho učitele,“ řekl Petr Kolář.

Video Události, komentáře: Studenti ze zrušeného oboru mohou pokračovat na jiné VŠ
video

Události, komentáře: Studenti ze zrušeného oboru mohou pokračovat na jiné VŠ

O akreditaci oboru přišla škola v prosinci, věřila, že studenti zůstanou

UJAK vznikla v roce 2001 jako Vysoká škola Jana Amose Komenského. Nyní je největší soukromou vysokou školou v ČR. Stabilně na ní studovalo 10 tisíc studentů, podle prorektora Koláře se nyní jejich počet snížil na 5,5 tisíce. Má sídlo v Praze, ale celorepublikovou působnost díky síti oficiálních regionálních center.

O akreditaci magisterského oboru speciální pedagogika – učitelství přišla škola loni v prosinci. Jako překážku viděla AK příliš vysoké množství přijatých studentů. Ti se na UJAK přihlásili, aby si doplnili kvalifikaci, jak od nich vyžaduje zákon o pedagogických pracovnících. Žádala poté, aby současní studenti mohli dostudovat. Zamítnutí žádosti je ještě možné zvrátit odvoláním. Podle Marcela Chládka by ale ani případné úplné zrušení oboru neznamenalo, že by studenti skončili na ulici. Stejně jako v případě úplného zrušení výuky platí, že dostanou možnost pokračovat na jiných školách. „Chci oslovit děkany pedagogických fakult, aby byli připraveni na to, kdyby studenti nemohli dokončit tento obor na UJAK, aby mohli pokračovat ve stejném oboru na jiné škole,“ přislíbil ministr.

Reakce UJAK na závěr Akreditační komise:

„Záměr Akreditační komise požádat o odnětí státního souhlasu k oprávnění působit jako soukromá vysoká škola je v rozporu s předchozími kroky Akreditační komise a z pohledu dosavadního působení UJAK a šíře a kvality akreditací nepochopitelné.“


Na zasedání komise řešila žádost UJAK o prodloužení akreditace právě oboru speciální pedagogika - učitelství tak, aby mohli pokračovat nynější studenti. „Přes malé posílení speciálně pedagogických disciplín přetrval hlavní problém, tj. příliš vysoký počet studentů vzhledem k personálnímu zabezpečení oboru. To neumožňuje vytvořit standardní vysokoškolské prostředí a zajistit studentům kvalitní vedení výuky, zejména praxí a diplomových prací,“ uvedla dnes Akreditační komise.

Univerzita na svých stránkách uvedla, že nesouhlasné stanovisko komise k žádosti o prodloužení akreditace obdržela pouze formou neoficiální zprávy e-mailem od tajemníka AK Jiřího Smrčky. „UJAK s tímto stanoviskem zásadně nesouhlasí, je přesvědčena, že AK pracuje s nepravdivými argumenty, a univerzita proti stanovisku AK neprodleně podnikne příslušné právní kroky,“ napsala v reakci škola na svém webu.

Nagyové opsaná diplomová práce

Univerzita v minulosti nechvalně proslula jako instituce, kde k diplomu snadno přijdou politici a vysocí státní úředníci. Skandál se například strhnul kolem diplomové práce tehdy ještě Jany Nagyové, která ji obhájila v roce 2011 a v níž zkopírovala někdy i několik stran z analýz ministerstva práce a sociálních věcí, kde dříve pracovala.

Z politiků zakončil školu magisterským titulem zastupitel Prahy 11 Dalibor Mlejnský, bývalý předseda Zemanovců Zdeněk Štengl nebo třeba předseda radikální DSSS Tomáš Vandas. UJAK ale absolvovala také řada celebrit, patří k nim třeba moderátorka Iva Kubelková, modelka Iveta Lutovská, Ivana Gottová, herec Jiří Mádl nebo třeba olympijská vítězka Kateřina Neumannová.