Vnímání politických stran: Miss sympatie získalo hnutí ANO

Ze všech parlamentních stran lidé nejlépe hodnotí hnutí ANO. Druhou příčku pak získává sociální demokracie. To, jak voliči strany vnímají, tedy není v rozporu s tím, jakou z politických stran by si vybrali, kdyby nyní šli volit. Na opačné straně spektra se pohybují Úsvit společně s ODS. Nejsilněji ze všech charakteristik stran a zároveň také nejpozitivněji je vnímána přítomnost silných osobností, což platí zejména v případě hnutí ANO. Neméně zásadní je také politický program. Negativně občané hodnotí financování politických subjektů, populismus politiků a neschopnost plnit volební sliby.

Celkově nejsympatičtější stranou je hnutí ANO, velmi pozitivně lidé vnímají také vládní ČSSD. Hnutí ANO je hodnoceno nejlépe prakticky ve všech charakteristikách, zejména pak z hlediska přítomnosti silných osobností. ČSSD je hodnocena také v mnohých ohledech pozitivně, její slabší stránkou vůči ostatním stranám a hnutím je však její nejednotnost v očích veřejnosti.

Na opačné straně hodnotícího spektra se pohybuje hnutí Úsvit, nepříliš dobře lidé vnímají také ODS. Hnutí Úsvit je hodnoceno nejhůře z hlediska organizační struktury a schopnosti prosadit své názory. ODS je pak nejhůře hodnocenou stranou v oblasti jednotnosti názorů jejích členů a schopnosti táhnout za jeden provaz.

Trendy Česka - 10. vlna průzkumu 657.99 KB

Nejsilněji a také nejpozitivněji jsou lidmi vnímány silné osobnosti v čele stran, táhne například silná osobnost předsedy strany, jako v případě hnutí ANO. Lidé ale nezapomínají ani na program stran a důležitá je pro ně i jednotnost uvnitř strany. Právě v této charakteristice jsou hned po ANO druhou nejsilnější stranou komunisté.

Respondenti hodnotili všech 7 parlamentních stran a hnutí z hlediska 9 vybraných charakteristik: jestli mají silného předsedu i další výrazné osobnosti, zda jsou jasně definované cíle a program strany, jak moc je strana jednotná a jak jasnou má organizační strukturu, zda umí prosadit své názory, plní své sliby a není populistická a také jak má průhledné financování.

Volební model – rozdíl proti volbám a listopadu 2014
Zdroj: TNS Aisa

Výsledky hodnocení v podstatě odráží nejnovější volební model, to znamená, že stranám, které lidé hodnotí v daných ohledech pozitivně, by rovněž byli ochotní dát ve volbách hlas. Podle volebního modelu TNS AISA totiž hnutí ANO získalo v průzkumu podporu 30,5 % respondentů a na prvním místě si stále udržuje značný odstup. Sociální demokraté získali ve volebním modelu podporu 19 % a mírně si tak polepšili. Těsně třetí skončila TOP 09, která o půl procenta porazila KSČM, o dalšího půl procenta pozadu pak zůstala ODS.

Aktuální průzkum pro ČT v rámci pravidelného projektu Trendy Česka 2014 provedla společnost TNS Aisa. Sběr dat probíhal ve dnech 19. 1. až 25. 1. 2015 na reprezentativním vzorku 1 200 respondentů, který odráží reálné sociodemografické rozložení společnosti (pohlaví, věk, kraj, vzdělání, místo bydliště). Do volebního modelu vstoupilo 829 respondentů. Ten totiž zahrnuje jen respondenty, kteří zvažují účast ve volbách a uvedli nějakou stranu. Statistická chyba se pohybuje +/- 1,0 až 3,1 procenta.

  • výsledky první vlny průzkumu najdete zde
  • výsledky druhé vlny průzkumu najdete zde
  • výsledky třetí vlny průzkumu najdete zde
  • výsledky čtvrté vlny průzkum najdete zde
  • výsledky páté vlny průzkumu najdete zde
  • výsledky šesté vlny průzkumu najdete zde
  • výsledky sedmé vlny průzkumu najdete zde
  • výsledky osmé vlny průzkumu najdete zde
  • výsledky deváté vlny průzkumu najdete zde