Stát napraví přehmat, soudcům doplatí platy za tři roky

Praha – Stát zpětně za tři roky doplatí soudcům ztráty na platech. Vyplývá to z materiálu ministerstva práce a sociálních, jejž se podařilo získat ČT a který zítra projedná kabinet. Ministerstvo tak reaguje na verdikt Nejvyššího soudu, který na konci roku rozhodl, že stát vypočítával ústavním činitelům platy z nižšího základu, než měl. Náklady se odhadují na 1,5 miliardy.
Zdroj: Isifa/Rex Features Autor: Henryk T. Kaiser

„Předběžné odhady se pohybují kolem jedné miliardy a 600 milionů. Nejde jen o doplatky platů, ale jsou tam i další náklady, jako sociální a zdravotní pojištění,“ informovala ministryně spravedlnosti Helena Válková. „Čas nás tlačí, zároveň jde o tak zásadní rozhodnutí o tak velké sumě finančních prostředků, že jakékoliv unáhlené a nesprávné rozhodnutí by mělo fatální důsledky.“

Platová základna soudců má vzrůst o víc než 4 700 měsíčně, u státních zástupců je to přes 4 200 korun a základ pro výpočet platů politiků má vzrůst o víc než tři a půl tisíce. Vláda tak bude muset najít v rozpočtu půl miliardy ročně, se kterou v rozpočtu nepočítala.

Vláda vstřícnost deklarovala už minulý týden

Vysvětlení celého sporu dávají údaje Českého statistického úřadu. Ten pravidelně zveřejňuje údaje o průměrné hrubé měsíční mzdě fyzických osob v nepodnikatelské sféře. MPSV údaj používalo při stanovení platové základny soudců a představitelů státní moci. Podle verdiktu Nejvyššího soudu však mělo ministerstvo správně vycházet z jiného údaje, který mzdy fyzických osob přepočítává na plné úvazky. Dosud používaný údaj totiž zahrnuje zkrácené úvazky, které průměr stlačují níž.

Tříletou lhůtu, za kterou mají být platy proplaceny, v nedělních Otázkách Václava Moravce specifikoval předseda NS Pavel Šámal. Hlouběji do minulosti jít nelze, protože tříletá hranice je zároveň hranicí promlčecí lhůty (více zde). Že vláda výnos justice vyslyší, potom ministryně práce Michaela Marksová avizovala už minulý týden. „Jsme samozřejmě připraveni řídit se tím, co nám Nejvyšší soud nařídí,“ prohlásila.