Ombudsman: Situace ve Vsetíně se zlepšila jen částečně

Brno - Situace ve Vsetíně se ve vztahu k tamním vystěhovaným romským občanům zlepšila pouze částečně. K tomuto závěru dospěl ombudsman Otakar Motejl půl roku poté, co vypracoval doporučení jak jejich problémy řešit. Nyní se podle něj ukázalo, že se zlepšila sociální práce ve vztahu k Romům. Motejlovi se ale nelíbí činnost tamního stavebního úřadu. Ombudsman je navíc znepokojen tíživou situací romské rodiny vystěhované ze Vsetína do Čech pod Kosířem. Dnes to řekla mluvčí kanceláře veřejného ochránce práv Iva Hrazdílková.

Motejl ocenil, že Vsetín udělal v rámci sociální práce pokroky prakticky ve všech oblastech. Sociální pracovníci vytypovali rodiny, které mají problémy s včasnou úhradou nájemného a služeb spojených s bydlením. Městu se proto daří nedopustit vysoké zadlužení rodin a s tím spojené problémy.

Radnice zvýšila počet úředníků zabývajících se sociálně-právní ochranou dětí. „Sociální práce v lokalitě Poschla se ubírá správným směrem,“ uvádí se v Motejlově zprávě. Město má podle veřejného ochránce práv jasně patrnou vůli udělat z této lokality skutečnou součást Vsetína.

Ombudsman ale nesouhlasí s činností vsetínského stavebního úřadu. V minulosti mu vytýkal nečinnost ve vztahu ke kontrole stavu pavlačového domu ve Smetanově ulici. Úřad ji odůvodnil špatnými materiálními podmínkami a nízkým počtem pracovníků.

Motejl nyní kritizuje zejména to, jak stavební úřad zkolaudoval objekt v lokalitě Poschla k bydlení. Budova je tvořena stavebními buňkami. Tyto takzvané obytné a sanitární kontejnery sloužily kdysi jako kanceláře nebo k dočasnému, ale nikoli trvalému ubytování. Úřad si při kolaudaci měl podle něj nechat vypracovat odborný posudek k tomu, nakolik je komplex skutečně vhodný k trvalému obývání, což se ale nestalo.

Na základě podnětu ochránce se problémem zabýval zlínský krajský úřad. Dospěl sice k závěru, že rozhodnutí o obývání objektu bylo vydáno v rozporu se zákonem, nakonec ale přezkumné řízení v této věci zastavil poté, co mu byly doručeny scházející poklady. Tento postup by se podle Motejla už neměl opakovat.

Nyní je podle ombudsmana nutné pomoci romské rodině, která byla ze Vsetína vystěhována do Čech pod Kosířem. Obývá totiž dům ve špatném technickém stavu, který je určen k demolici. Rodina bude zařazena mezi žadatele o přidělení bytu ve Vsetíně. Město by se nyní mělo podle veřejného ochránce práv podílet na zajištění náhradního ubytování pro její členy. Motejl nabídl, že pomůže zorganizovat jednání k řešení tohoto závažného problému.

Kauza spojená s vystěhováním romských neplatičů z centra Vsetína plnila před časem přední stránky novin. Kritiku za tento projekt sklidil tehdejší vsetínský starosta a nynější šéf lidovců Jiří Čunek. Ombudsman postup radnice v kauze počátkem tohoto roku prošetřil a poukázal na četná pochybení.