Parlament by mohl rozhodovat o zatčení, ne o stíhání svých členů

Praha - Parlament by měl podle senátorů do budoucna rozhodovat pouze o zatčení svých členů, ne však už o jejich trestním stíhání. Senát se tak dnes rozhodl pozměnit svou novelu ústavy, kterou chce dosáhnout razantního omezení dosavadní trestní imunity zákonodárců. Současně doporučil rozšířit nynější beztrestnost projevů a hlasování zákonodárců nově i na regionální a obecní zastupitele.

Novelu nyní znovu dostane k posouzení sněmovna; s ohledem na dosavadní postoje poslanců ale není jisté, že se k pozměněné novele postaví pozitivně. Na změně ústavy se musí obě komory parlamentu shodnout.

Senátoři v novele počítají se zachováním takzvané přestupkové imunity a s tím, že by zákonodárce mohla policie nadále zadržet jen při spáchání trestného činu nebo bezprostředně poté. V takovém případě by zákonodárce mohl dostat do vazby jen se souhlasem předsedy příslušné parlamentní komory. O pokračování vazby by rozhodovala sněmovna nebo Senát na své schůzi.

Změny v trestní imunitě navrhl předseda senátního imunitního výboru Jiří Pospíšil (ODS) s odkazem na zkušenosti z Evropského parlamentu. Upravená novela nahrazuje původní senátní předlohu, podle níž se trestní imunita zákonodárců měla týkat jen jejich projevů v parlamentu. Sněmovna ale takový záměr v červnu odmítla a novelu vrátila Senátu k přepracování.

Pouze zadržení nebo vazební stíhání by mohlo zmařit účast zákonodárce na hlasování, uvedl Pospíšil k námitkám poslanců vůči rozsáhlejšímu omezování imunity. Nyní je praxe taková, že pokud parlament svého člena k trestnímu stíhání nevydá, je už v daném případě navždy vyloučeno.

Návrh, aby ani místní zastupitelé nemohli být trestně stíháni za hlasování a projevy při jednání zastupitelstva, předložila senátorka ODS Daniela Filipiová. Návrh má čelit praxi, kdy policie stíhá některé členy zastupitelstva za to, jak hlasovali při rozhodování o majetku města. Senátoři to pokládají za absurdní zásah do zastupitelské demokracie. Proti tomuto záměru se už dříve postavili představitelé ČSSD, podle nichž občanští demokraté s tím přicházejí v době kdy obsadili 13 ze 14 hejtmanství a i většinu radnic.

Senátoři ČSSD se při dnešním schvalování novely hlasování zdrželi. Novelu podpořilo 50 z 65 přítomných senátorů, nikdo nebyl proti.

Původní návrh ústavní novely poslanci vrátili senátorům k dopracování, což je mírnější forma zamítnutí, na popud Marka Bendy z ODS. Argumentoval tím, že trestní imunita je v evropských parlamentech běžná, chrání volené zástupce lidu před výkonnou mocí a zrušit ji by byl omyl. Benda také ve shodě se Zdeňkem Jičínským (ČSSD) senátorům doporučil, aby se vrátili k obsahu předvolební poslanecké novely, podle níž se imunita měla vztahovat jen na dobu výkonu mandátu. Na to však senátoři nepřistoupili. Horní komora tuto úpravu odmítla kvůli tomu, že s ohledem na délku mandátu by bylo nesmyslné zahajovat trestní stíhání po mnohaleté pauze.