Budoucnost českých větrných elektráren je nejistá

Praha – Návrh novely energetického zákona nově určuje, jak daleko od drátů elektrického vedení smí elektrárna stát. Dle České společnosti pro větrnou energii (ČSVE) by zákon mohl zastavit výstavbu až poloviny větrníků. Ministerstvo průmyslu a obchodu ale tvrdí, že novela, kterou připravilo, nebude mít na výstavbu větrných zdrojů takový dopad. Nové opatření má zajistit bezpečný provoz distribuční i přenosové soustavy.

Návrh totiž nově požaduje, aby byly všechny větrníky vzdáleny od drátů elektrického vedení nejméně na trojnásobek průměru rotoru. „Je to omezující podmínka, která nemá žádné technické opodstatnění. Tato novela by výrazně zredukovala výstavbu elektráren v lokalitách, které jsou již technicky dotčené,“ vysvětluje možný dopad přijetí novely předseda ČSVE František Šustr.

Pro stavbu větrných elektráren musí už dnes investoři splnit velké množství podmínek. „Pokud by novela začala platit, zastavila by odhadem polovinu projektů výstavby větrných elektráren. Ty jsou totiž logicky umisťovány k vedení co nejblíže a ne vždy další omezující podmínky  dovolují přesun stroje na jiné místo,“ dodává Šustr. 
   
 
Problémem by v mnoha případech podle Šustra bylo nalézt vhodné místo pro výstavbu nových větrníků. Kromě vzdálenosti od elektrického vedení, která u standardní dvoumegawattové elektrárny představuje zhruba 300 metrů, totiž musí být místo dostatečně větrné a kvůli dodržení hlukových limitů také daleko od okraje obce.

Ministerstvo odůvodňuje potřebu minimální vzdálenosti větrných elektráren od elektrických drátů tím, že během jejich provozu dochází za vrtulemi k turbulencím, které mohou vedení poškodit, a tím ohrozit dodávku elektřiny. Ředitel odboru elektroenergetiky ministerstva průmyslu a obchodu Ladislav Pazdera uvádí tři důvody, proč by novela měla být schválena: „Za prvé může nastat destrukce technologie, za druhé je to ohrožení odlétávající námrazou, a poslední záležitost je ovlivňování pohybu vodících drátů vlivem proudění vzduchu vznikajícím za větrnou elektrárnou.“

Stavitelé větrných elektráren si již dříve stěžovali, že jim státní
úředníci házejí klacky pod nohy. Je údajně například obtížné získat
povolení v souvislosti s ochranou krajiny či naplnit požadavky posouzení
vlivu na životní prostředí.

Zavedení další podmínky v zákoně může podle Šustra ohrozit rozvoj větrné energetiky. Česko pak může mít problém se splněním závazku dosáhnout do roku 2010 osmiprocentního podílu obnovitelných zdrojů na celkové spotřebě energie, dodal Šustr.