Vnitro plánuje oslavy vstupu ČR do Schengenu za 1,5 milionu korun

Praha - Oslavy českého vstupu do schengenského prostoru by měly stát maximálně 1,5 milionu korun. Slavnosti se uskuteční na hraničních přechodech s Německem, Slovenskem a Rakouskem a česko-polsko-německém tromezí. Vyplývá to z podmínek veřejné soutěže, kterou na zajištění oslav vypsalo ministerstvo vnitra.

Podle ministerstva bude na hraničních přechodech umístěno hlavní logo českého vstupu do Schengenu - semafor, v podobě balonu. Přes silnici bude umístěna maketa závory, kterou ministři symbolicky přeříznou pilou. Následně závoru ještě rozřeže obsluha pily na menší kusy, které rozdají ministři vybraným hostům.

Na místě bude k dispozici také vyhřívaný stan a občerstvení pro 100 lidí. K poslechu bude hrát živá hudba. Hostesky budou hostům rozdávat balónky s logem semaforu, informační letáky a nápoje. Na závěr bude slavnostní ohňostroj.

V trojmezí pak bude připravena šest metrů vysoká nafukovací maketa semaforu naplněná tisícovkou balonků, které budou slavnostně vypuštěny do Evropy. Podle předběžných informací by měl dorazit mimo jiné předseda Evropské komise José Barroso.

Na kterých konkrétních přechodech a kdy přesně se budou oslavy konat, zatím neví ani samo ministerstvo. Akce je totiž třeba zkoordinovat s programem ministrů, krajských hejtmanů i delegací dalších zúčastněných zemí. Vybraná firma tak dostane upřesnění zakázky s přesnými údaji až tři dny před konkrétní akcí.

Rozšíření schengenského prostoru volného pohybu bez hraničních kontrol uvnitř EU vstoupí v platnost 21. prosince. Schengenský prostor dosud tvořilo 13 starých zemí unie s výjimkou Británie a Irska a dále ještě Norsko a Island. Nyní k nim přibudou všichni nováčci unie z rozšíření roku 2004 kromě Kypru, který požádal o odklad vstupu.

Schengenský prostor je založen na tom, že když do něj někdo vstoupí, tak už při cestách do jiných zúčastněných států nemusí žádnými dalšími hraničními kontrolami procházet. Česko bude po jeho rozšíření sousedit pouze ze státy, které jsou do prostoru rovněž začleněny, takže nebude například na rozdíl od Slovenska navazovat na žádnou vnější hranici prostoru.

Schengenský prostor se jmenuje podle vsi v Lucembursku, kde byla v roce 1985 smlouva o volném pohybu osob uvnitř unie podepsána