Klaus podepsal zákon, který cizincům zlepší přístup ke vzdělání

Praha - Prezident Václav Klaus dnes podepsal zákon, který umožní cizincům získat lepší přístup ke vzdělání. Za stejných podmínek jako čeští žáci a studenti budou chodit do škol nejen občané EU, ale i lidé s povolením k pobytu nad 90 dní. Základní školu budou moci navštěvovat i potomci cizinců, kteří žijí v tuzemsku nelegálně.

Zákon na konci listopadu schválila dolní komora a to ve stejném znění, v jakém ji podpořila již v září. Odmítla totiž senátní pozměňovací návrhy, které měly podle horní komory uvedenou novelu školského zákona zpřesnit.

Školský zákon platí od ledna 2005. Do základní školy mohou podle něj chodit cizinci s povolením k trvalému pobytu, s dlouhodobým či krátkodobým vízem, azylanti či žadatelé o azyl nebo osoby s dočasnou ochranou. Za stejných podmínek jako Češi pak mohou v ČR zatím studovat jen občané EU a jejich rodinní příslušníci či lidé s trvalým pobytem. Potomci lidí z jiných zemí, kteří v zemi pracují a žijí dlouhodobě, tuto možnost nemají. Novela to má změnit - lepší přístup cizinců ke vzdělání by měl usnadnit jejich zapojení do společnosti a zabránit jejich případnému vyloučení.

Podle nynějšího zákona mají školy požadovat po školácích z ciziny to, aby nejpozději při svém nástupu k výuce prokázali oprávněnost svého pobytu v ČR. Podle pracovníků neziskových organizací pro pomoc uprchlíkům tak český školský zákon svým požadavkem na doložení legálnosti pobytu brání dětem „ilegálů“ do školy chodit. Upozorňují na to, že současná norma tím porušuje právo dětí na vzdělání a je v rozporu s mezinárodními dokumenty, k jejichž dodržování se země zavázala. Mezi ně patří například Úmluva o právech dítěte či dodatek k Úmluvě o ochraně lidských práv.