Poděbradský most bude pět měsíců zavřený, zkomplikuje to dopravu

Poděbrady - Nemalé dopravní komplikace se dají očekávat během pětiměsíční uzavírky poděbradského mostu. Začne na Nový rok a a potrvá do konce května. Přeruší se tak hlavní poděbradská dopravní tepna, což by některým lidem mohlo přinést problémy. V současné době se proto připravují objízdné trasy a zřizují se náhradní varianty autobusové dopravy, informovala mluvčí Ředitelství vodních cest ČR Pavlína Straková.

Most přes Labe spojuje centrum Poděbrad s příměstskými částmi, jako jsou například Kluk nebo Polabec. Denně ho využívají stovky řidičů, protože ve městě představuje jedinou možnost, jak se dostat na druhý břeh Labe vozem. „Pětiměsíční uzavírka zkomplikuje hodně lidem život, ale nedávno otevřený úsek obchvatu Nymburka situaci z části vyřeší. Na druhou stranu by alespoň mohlo být v centru na nějakou dobu méně aut,“ řekl obyvatel Poděbrad Jiří Navrátil.

Právě první etapa obchvatu Nymburka, jež slouží řidičům od května, bude využita jako jedna z objízdných tras. Lidé kteří se budou chtít do centra dostat z levého břehu Labe, tak budou mít dvě možnosti. První je jet po silnici I/38 směrem na Nymburk, využít obchvatu a u stáčírny Poděbradky zamířit na Poděbrady. Obchvat Nymburka není v současné době příliš využívaný, a tak se dá předpokládat, že většina řidičů zvolí právě tuto možnost.

Druhou variantou je jet po silnici I/38 na druhou stranu směrem k dálnici D11, využít EXIT 39 (Poděbrady-jih), po dálnici jet na EXIT 42 (Poděbrady-východ) a z něj potom směrem na Jičín. Úsek dálnice D11 mezi EXIT 39 a EXIT 42 lze použít bez zpoplatnění. V obou případech se bude jednat o zhruba desetiminutovou zajížďku.

Pěší budou mít situaci o něco jednodušší, neboť mohou využít lávku u hydroelektrárny. U mostu bude, pokud to splavnost řeky dovolí, fungovat v denních hodinách přívoz. Průjezd na cyklostezce podle Labe pod samotným mostem bude povolen po celou dobu uzavírky mimo nezbytného časového intervalu při snášení stávající konstrukce a instalaci nové mostovky. Tento termín však ještě není určen.

Provoz veřejné hromadné autobusové dopravy na trasách, které jsou uzavírkou dotčeny, bude zabezpečen v rámci objížďkového jízdního řádu. Po dobu uzavírky budou autobusy jezdit do Polabce nebo Kluku bez zvýšení jízdného na těchto spojích. Je však třeba počítat s tím, že prodloužení trasy bude mít vliv na dobu jízdy.

Poděbradský most je třeba opravit, protože jeho plavební profil necelé čtyři metry je nejnižší na Labské vodní cestě. Je proto nutné ho zvýšit na sedm metrů, které umožní lodím vozit kontejnery až ve třech vrstvách místo jedné. Oprava je součástí komplexního investičního záměru nazvaného Zabezpečení podjezdných výšek 5,25 m do přístavu Chvaletice, kterým se do odstraní dlouholeté omezení labské lodní dopravy. V jeho rámci byla nedávno dokončena například rekonstrukce železničního mostu v Nymburku, plánuje se i zvedání mostu v Kolíně.

Celkové náklady zvednutí poděbradského mostu dosáhnou téměř 129 milionů korun. Projekt bude ze 43 procent spolufinancován Evropskou unií prostřednictvím Operačního programu Infrastruktura. Zbylých 57 procent uhradí stát z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury. Kompletní rekonstrukce by měla být hotova v srpnu příštího roku. V tuto chvíli je již ukončena výstavba příjezdové komunikace a buduje se pracovní plošina pro stanoviště jednoho ze super těžkých jeřábů, který bude umístěn v korytě Labe. Ihned po Novém roce budou započaty demoliční práce na vlastním mostě.

V Poděbradech se tak půjde již o pátou generaci mostu v tomto místě, první datované dřevěné přemostění je z roku 1650. Z této konstrukce se dochovala socha sv. Jana Nepomuckého. Současný most obsahuje prvky řetězového mostu z roku 1842, který byl poté dvakrát zásadně přestavěn. Současný most má nosnou konstrukci z těžkých železobetonových nosníků z roku 1954.