Školy se mohou inspirovat projektem na rozvoj čtenářství

Praha - Školy zatím nedostatečně vedou žáky k tomu, aby dokázali pracovat s textem a rozuměli mu, řekla dnes Eva Bělinová ze společnosti GAC spol. s. r. o. (Gabal Analysis and Consulting). Výsledky žáků se podle ní proto v mezinárodních srovnáních nezlepšují. Školy se mohu inspirovat projektem na podporu těchto dovedností, který vyzkoušely tři stovky žáků.

„Se čtenářstvím a prací s textem se v českých školách nepočítá. Nepracuje se s nimi na adekvátní úrovni, to znamená, že se děti s takovými úlohami neumí vyrovnat,“ řekla Bělinová k nedávno zveřejněným výsledkům loňského mezinárodního srovnání studentů (PISA). Čeští patnáctiletí ve srovnání s vrstevníky z dalších 56 zemí mají ve čtenářských úlohách podprůměrné výsledky, v přírodních vědách a matematice jsou přitom nadprůměrní.

Podle Bělinové řada škol zatím nedostatečně využívá všechny možnosti k posilování čtenářských dovedností. Její tvrzení vychází z výzkumu GAC z roku 2003. Dobré metody už jsou, ale školy je zavádějí pomalu, dodala.

Situaci měl pomoci změnit dvouletý projekt Cílené rozvíjení čtenářské gramotnosti, který v prosinci končí. Čtyři pražské školy se snažily vést žáky druhého stupně ke čtení a porozumění knih. Děti například rozebíraly některá díla, vyráběly literární pořad, časopis nebo se pokusily o dramatizaci Erbenova Zlatého kolovratu.

Podle Bělinové má projekt výsledky, které potvrdily například testy společnosti Scio. Na jeho konci žáci dosáhli v testech z českého jazyka o 13 procent lepších výsledků.

Z dotazníků zase vyplynulo, že děti začala škola více bavit. „Platí, že pokud se děti lépe v orientují v textu, lépe s ním pracují, mají lepší vztah ke knížkách, potom jsou schopnější se učit, mají lepší výsledky, a tudíž pro ně škola nepředstavuje strašáka,“ uvedla Bělinová.

Tvůrci projektu chtěli, aby projekt mohly využít i další školy. Na závěr proto vznikla kniha, kterou se mohou při výuce inspirovat. Podle Bělinové by tak projekt mohl přispět k tomu, aby ČR měla v příštím srovnání PISA lepší výsledky.

Autoři projektu také zjišťovali, jakou literaturu mají děti v současnosti nejvíce v oblibě. Jednoznačně u nich zvítězil žánr fantasy, žáci také rádi čtou zábavné příběhy a detektivky. V porovnání s rokem 2003 poklesl zájem o knihy o přírodě, pohádky a pověsti. Tvůrci upozorňují na to, že tento typ literatury sice zřejmě příliš neodpovídá představám učitelů o vhodné četbě, důležité však je, aby se ve škole pracovalo s texty, které děti baví.

Projekt byl financován z Evropského sociálního fondu, ze státního a pražského rozpočtu.