Romské integraci má pomoci multikulturní výchova

Praha – Společnost Člověk v tísni připravila v rámci Evropského roku rovných příležitostí pro všechny projekt na podporu integrace Romů prostřednictvím kurzů multikulturní výchovy. V rámci akce proběhlo několik tematicky zaměřených kurzů pro pedagogy a výchovné pracovníky a vznikla didaktická příručka s případovými studiemi a metodikou, jak s nimi pracovat ve výuce.

„Projekt je určen především pedagogům základních a středních škol, ale i neziskovým organizacím a dalším institucím působícím na poli vzdělávání. Cílovou skupinu tvoří romští žáci,“ uvedla ředitelka programu Varianty z Člověka v tísni Ilona Labuťová. Celá koncepce je tvořena dvěma základními liniemi, a to pořádáním kurzů multikulturní výchovy a tvorbou didaktické příručky, jejíž jádro je tvořeno případovými studiemi sebranými přímo v terénu. 

Nejvíce pozornosti je věnováno problematice sociálního vyloučení. „Jednotlivé případy jsme proto zpracovali tak, aby učitelé mohli rovnou začít pracovat se studenty. Na jednotlivých příbězích, které mohou znát ze své každodenní praxe, mohou nejlépe pochopit a ukázat danou problematiku,“ uvedla Labuťová. Případové studie se příručky snaží čerpat z konkrétních lokalit, se kterými projekt pracuje, aby se co nejvíce přiblížily učitelům i žákům.  

„V kurzech klademe důraz především na individuální přístup. Učitelé mnohdy chtějí sami něco dělat, aby romské děti ze základních škol neodcházely a byly úspěšné, ale často nevědí jak. K tomu mají sloužit speciální kurzy,“ dodala Labuťová. Romským dětem pomáhají i speciální pedagogové a asistenti, ale školy je často nechtějí přijímat. Bojí se, aby nedostaly nálepku romské školy. 

Projekt nezanedbává ani předškolní přípravu dětí, která hraje velikou roli v úspěšném zvládnutí základní školní docházky. Součástí programu jsou proto i doučovatelé, kteří pracují přímo ve vybraných rodinách. Při doučování musí být vždy přítomen alespoň jeden z rodičů, aby se pak dítěti mohl sám věnovat nebo mu pomáhat s úkoly. „Ne každá rodina ale na tuto spolupráci přistoupí,“ podotkl koordinátor programu Varianty Tomáš Nikolai. Úspěšnost v rodinách, kde výuka probíhá, je přitom velmi vysoká. Služba je navíc propojena s terénní sociální prací. „Je to složitější věc. Rodina musí být motivovaná. Chodí do ní dobrovolníci, a proto je dobré o nich předem něco znát, musí to být určitým způsobem ošetřeno,“ dodal Nikolai. 

Interaktivní příručka vyjde v nákladu 1000 kusů a bude do škol distribuována od ledna. Samotný projekt zaměřený na integraci Romů končí v letošním roce, ale pro veliký úspěch bude dále pokračovat v mnoha městech po celé republice.