Zájemci mohou žádat o peníze na environmentální projekty

Praha - Ministerstvo životního prostředí dnes vyhlásilo třetí výzvu pro podávání žádosti o podporu projektů z operačního programu Životní prostředí. Žádosti bude možné podávat od 3. března, řekli dnes novinářům zástupci Státního fondu životního prostředí. Fond už eviduje z prvních dvou vln asi tisícovku žádosti, o přidělení prvních dotací se rozhodne v lednu.

Program podepsal ve čtvrtek v Bruselu vicepremiér Martin Bursík (SZ)společně s eurokomisařkou Danutou Hübnerovou. Česko může pomocí svého druhého největšího programu získat z fondů Evropské unie 4,9 miliardy eur (asi 130 miliard korun).

„Finanční prostředky, které přicházejí do České republiky na sedmileté období jsou rozděleny do jednotlivých prioritních os, kterých je celkem sedm, osmá osa se týká technické pomoci,“ řekl dnes Bursík.

Podle něj půjde velká část prostředků do čištění odpadních vod a zajištění pitné vody, další finance budou využity například na zlepšení kvality ovzduší a udržitelné využívání energie, úspory energií, zkvalitnění nakládání s odpady a odstranění starých ekologických zátěží.

První dvě výzvy pro podávání žádostí byly už vyhlášené. „My jsem se rozhodli jít do rizika příjmu žádostí ještě před schválením operačního programu, dokonce před schválením Národního strategického referenčního rámce. Udělali jsme to proto, aby žadatelé nemuseli se svými projekty čekat,“ řekl ředitel fondu Petr Štěpánek.

V dnes otevřené třetí výzvě bude možné žádat o finance na podporu projektů na zlepšování vodohospodářské infrastruktury, hlavně na výstavbu kanalizace a čistíren odpadních vod. Od počátku března se zájemci, zejména obce a města, mohou hlásit po dva měsíce.

Výzva se týká také projektů na zateplení budov, je určena hlavně školám. Žádosti mohu předkládat ode dneška do konce ledna. Harmonogram je nastaven tak, aby školy stihly provést úpravy v období letních prázdnin.

Podrobnější informace o výzvě získají zájemci na adrese www.opzp.cz . Podle Štěpánka se také buduje síť regionálních poradenských informačních míst, která mají pomáhat s přípravou projektů.

„Vyjednávání programu bylo poměrně obtížné,“ řekl dnes Bursík. Evropská komise totiž odmítala investovat do projektů obcí, které v 90. letech uzavřely nevýhodné a dlouholeté smlouvy s vodohospodářskými společnostmi. Smlouvy, které mají mají platit ještě po roce 2022, bude nutné změnit, ať už formou obnovení smluv či zkrácení jejich platnosti.