Skauti přinesli do Svatovítské katedrály betlémské světlo

Praha - Betlémské světlo přinesli odpoledne do katedrály svatého Víta v Praze čeští skauti. Plamen od nich společně převzali kardinál Miloslav Vlk, manželka prezidenta Livia Klausová a pražský primátor Pavel Bém. Vlastní svíčku si od skautské lucerny připálili i návštěvníci katedrály.

Skauty v katedrále jako první přivítal kardinál Vlk. Při předání zazpíval skautský pěvecký sbor Canuta. „Betlémské světlo je nádherným moderním zvykem. Představuje pozitivní hodnoty, šířit světlo tudíž znamená rozšiřovat prostor pro dobro,“ řekl Vlk. „Betlémské světlo má dva významy - vnější a vnitřní. Vnější znamená, že si zapalujeme svíčky. Ten druhý je důležitější, protože je to plamínek, který si neseme uvnitř,“ uvedla Klausová. V katedrále svatého Víta bude plamen, kterému se také říká Světlo přátelství, hořet do nedělního odpoledne. Na Štědrý den pak ve většině pražských chrámů.

V sobotu plamen skauti rozvezou vlakem do všech koutů České republiky. Pražané si mohou betlémské světlo v následujících dnech připálit v katedrále svatého Víta, na Staroměstském náměstí, v ústředí skautů na Senovážném náměstí, v Městské knihovně hlavního města Prahy na Mariánském náměstí, v budově Českého rozhlasu, na vánočních trzích ve Vršovicích, v tramvaji pražského dopravního podniku (sobota 22. 12. od 13 do 18 hodin) nebo od 23. prosince od 15:00 v Písecké bráně.

Betlémské světlo bylo minulou sobotu ve Vídni předáno skautským delegacím z celé Evropy. Skauti tento novodobý symbol Vánoc dopravují do mnoha evropských zemí. Pro skauty je betlémské světlo symbolem míru a přátelství.

Novodobá vánoční tradice vznikla v Rakousku, odkud se rozšířila do 25 zemí světa. Letos se slaví už pojedenadvacáté. Do České republiky se zvyk poprvé dostal v prosinci 1989.