Arménská novinářka žaluje Rádio Svobodná Evropa kvůli diskriminaci cizinců

Praha - Arménská novinářka Anna Karapetyan tvrdí, že rádio Svobodná Evropa v Praze  diskriminuje některé zaměstnance. Reagovala tak na své propuštění po třinácti letech práce v rádiu. Na svého zaměstnavatele podala žalobu k soudu a bývalému prezidentovi Václavu Havlovi adresovala otevřený dopis. 

Anna Karapetyan považuje výpověď za bezdůvodnou. Domnívá se, že podle českých zákonů by měla přinejmenším znát důvod svého propuštění, nikdo jí ale nic nesdělil. Podle mluvčí Rádia Svobodna Evropa mají všichni zaměstnaní cizinci stejné podmínky. Pracují podle amerického práva, které na rozdíl od českého zaměstnavateli neukládá povinnost důvod výpovědi vysvětlovat.

Anna se ale ohrazuje tím, že Američan může svůj pracovní spor řešit před komisí pro rovné příležitosti, cizinci ale takovou možnost nemají. „To není zaměstnanecké právo,“ odporuje jí Soňa Vintrová, mluvčí RFE.

Podle obhájce arménské novinářky Davida Uhlíře Svobodná Evropa nezaměstná neamerického občana v pražském rádiu podle českého práva, pouze podle amerického, i když by mu měly být nabídnuta možnost výběru. Takový přístup označuje jako diskriminující.

RFE nabídlo Anně Karapetyan vysoké odstupné, pokud by se kvůli propuštění nesoudila, novinářka ale peníze odmítla, a tak vše bude řešit soud. Ten v obdobném případě už jednou rozhodl, že rádio může smlouvy s cizinci uzavírat podle amerického zákona.