Reforma školství míří i do základních uměleckých škol

Praha - Stejně jako u ostatních škol i v základních uměleckých školách zaniknou dosavadní osnovy a nahradí je školní vzdělávací programy. Školy vychovávající malé muzikanty, tanečníky nebo výtvarníky, tak získají větší samostatnost.

Cílem reformy uměleckého školství je nejen naučit hrát děti na housle nebo klavír, ale vychovat lidi, kterým bude umění obohacovat celý život. Současné osnovy uměleckého školství jsou staré až 25 let, i hudba se ale vyvíjí. „Otevíráme nové možnosti, například využívání elektronických nástrojů, nebo elektronického zpracování hudby, což je trend, kterým se současné osnovy nezabývaly,“ tvrdí ředitěl ZUŠ Hostivař Jiří Stárek.

Na dechové nástroje jako je saxofon, nebo trubka, mohou podle osnov začít hrát žáci až v deseti letech. Děti jsou ale teď vyspělejší, proto by měl rozhodnout učitel. Výuka má být ještě více individuální. „Žák dostane možnost výběru. Učitel řekne, že bude hrát tyto noty, žák řekne, že by si představoval něco jiného,“ říká ředitel ZUŠ Bajkalská Jiří Šesták.

V České republice je zhruba 500 základních uměleckých škol s dalšími pěti sty pobočkami. Počet dětí, které do nich chodí, od roku 2000 mírně klesal, loni ale začal opět růst. Základní umělecké školy mají na přípravu vzdělávacích programů ještě dost času, všechny by podle nich měly začít učit až v roce 2011.