V Česku roste počet obyvatel, můžou za to ale cizinci

Praha – Počet obyvatel České republiky se podle meziročních srovnání neustále zvyšuje. Příčinou je především příliv cizinců a snižování takzvané úrovně úmrtnosti. Babyboom, o kterém se v poslední době často hovoří, se na nárůstu obyvatel podílí méně výrazně. Naopak negativním faktorem mohou být v následujících měsících změny, které vyplývají z vládního balíčku reformních opatření.

Podle Jitky Rychtaříkové, předsedkyně České demografické společnosti, je zvyšování počtu obyvatel způsobeno třemi hlavními faktory. Nejdůležitější z nich je přistěhovalectví. Za loňský rok přišlo do Česka 52 500 cizinců, což je dvakrát více než v roce 2006. Ovšem při zohlednění i těch, kteří z naší země odešli, je výsledné číslo přibližně o dvacet tisíc nižší. Podíl cizinců na celkovém počtu obyvatel ČR se pohybuje kolem tří procent, přicházejí k nám především lidé z Ukrajiny a Slovenska.

Druhým faktorem je snižování takzvané úrovně úmrtnosti, tedy klesá počet zemřelých, přestože počet seniorů neustále narůstá. V posledních dvou letech se zvyšuje i počet narozených dětí, což se ukazuje jako třetí důležitý faktor v nárůstu počtu obyvatel. Média v této souvislosti často mluví o babyboomu.

Po 14 letech se stal z katastrofy babyboom

Jitka Rychtaříková s užíváním tohoto termínu pro označení současné situace nesouhlasí: „V roce 2006 připadalo na jednu ženu v reprodukčním věku 1,33 dítěte, v roce 2007 to podle odhadů bude 1,4. V roce 1994 došlo přitom k poklesu z 1,9 na 1,4 dítěte, což jsme pokládali za katastrofu, dnes stejné číslo označujeme za babyboom.“

Nedávné zvyšování počtu dětí podle předsedkyně České demografické společnosti rozhodně neznamená zásadní obrat a nejspíše nebude trvalé. Důvodů je několik. Stoupá počet žen vysokoškolaček, které mají v průměru méně dětí než ženy s nižším vzděláním, méně potomků mají také ženy nežijící v manželství, kterých je rovněž stále více. Negativně budou podle Jitky Rychtaříkové nejspíše na porodnost působit také reformní změny, které byly uvedeny do praxe od počátku ledna.