Koledníci vybírají peníze do Tříkrálové sbírky

Ostravsko – Tříkrálová sbírka, která se letos koná již poosmé, začala požehnáním koledníků v jednotlivých diecézích. V prvních dvou lednových týdnech bude peníze vybírat asi 40 tisíc dětí, převlečených za tři krále. Výtěžek sbírky je určen především lidem, kteří se ocitli v těžké životní situaci. Za loňský rok koledníci vybrali téměř 60 milionů korun.

Na Ostravsku bude koledovat 330 trojic. „Myslím, že tento rok bude sbírka stejně úspěšná jako minule,“ doufá malý koledník z Bohumína po mši v kostele Narození Panny Marie, kde dostaly děti požehnání od faráře Jana Kaliksta Mryka.  Jiní koledníci se zase obávají, že je lidé nepustí do domu.

Skupinku budou tvořit tři děti, převlečené za tři krále, kteří se přišli poklonit do Betléma, a jeden dospělý, který se v případě nedůvěry může prokázat průkazem koledníka. Dohlíží také na to, aby lidé vhazovali peníze do zapečetěných pokladniček s logem charity.

Tříkrálová sbírka je největší dobrovolnickou akcí v České republice. Získané peníze slouží především nemocným, handicapovaným dětem, seniorům a sociálně slabým lidem, většinou v regionech, kde sbírka probíhala. Loni se podařilo vybrat téměř 60 milionů korun, nejméně desetina výnosu šla také na zahraniční humanitární pomoc.