Klaus se televizní diskuse kandidátů na prezidenta nezúčastní, Švejnar pozvání přijal

Praha - Prezident Václav Klaus odmítl účast v diskusním pořadu České televize kandidátů na prezidentský úřad. Naopak jeho protikandidát na nejvyšší ústavní funkci Jan Švejnar České televizi potvrdil svoji účast v plánované debatě.

Tajemník prezidenta Ladislav Jakl v dopise České televizi uvedl, že debatu by uvítal pouze v případě, pokud by byla hlava státu volena přímou volbou. Václav Klaus se podle Jakla veřejné diskusi se svými soupeři nikdy nevyhýbal, nicméně se nedomnívá, že by taková diskuse byla přínosná. Česká televize ale o představení prezidentských kandidátů usiluje i nadále.

Vzhledem k tomu, že prezidenta volí poslanci a senátoři, nepřijde Václavu Klausovi veřejná debata vhodná. „Není žádoucí prostřednictvím médií cosi vzkazovat zákonodárcům nebo dokonce na ně touto cestou činit nátlak,“ vysvětlil Jakl prezidentův postoj.

Podle Jakla zákonodárce zvolil nepřímou metodu volby prezidenta mimo jiné z důvodu, aby volba hlavy státu probíhala důstojně. Proto se střet prezidentských kandidátů dosud vždy odehrával převážně na parlamentní půdě. „Televizní show by byla možná dobrou zábavou pro diváky, ale ve skutečnosti by nebyla o vlastní prezidentské volbě,“ zdůvodnil Jakl důvody, proč by případná televizní diskuse podle Klause nebyla přínosná.

Mluvčí ČT Ladislav Šticha uvedl, že prezidentské kandidáty by chtěla představit zřejmě každá veřejnoprávní televize na světě. „Naší povinností je kandidáty oslovit. Mají ale nepopiratelné právo odmítnout.“ I přes Klausovo odmítnutí ČT i nadále usiluje o to, aby se prezidentští kandidáti prostřednictvím televize představili veřejnosti a nabídku dosavadnímu prezidentovi učiní znovu.