Ústavní soud rozhodne o vládní reformě nejdříve v polovině roku

Brno – Nejdříve v polovině roku zřejmě rozhodne Ústavní soud o návrhu na zrušení vládní reformy veřejných financí. Vyplynulo to z dnešních slov předsedy soudu Pavla Rychetského pro studio Dobrého rána. Rychetský dále označil za problém, kdyby se zjistilo, že předmětem neformálních schůzek státních zástupců byla tehdy ještě neuzavřená kauza Jiřího Čunka.

Na otázku, zda verdikt padne v řádu týdnů či měsíců, předseda Ústavního soudu odpověděl: „Myslím, že v řádu měsíců to nepochybně bude, a doufám, že nikoliv více než šesti nebo deseti měsíců.“ Zkoumání ústavnosti reformy by mělo urychlit rozdělení návrhu na tři části, které budou projednávány zvlášť. Jedna se bude zabývat změnami ve zdravotní legislativě, druhá v sociální oblasti a třetí zbývajícími částmi reformy, zejména novinkami v daňové sféře.

Pavel Rychetský rovněž připustil, že neformální schůzky státních zástupců, jejichž předmětem měla být tehdy ještě neuzavřená kauza Jiřího Čunka, by mohly být problém. „Samotný fakt, že se představitelé justice sejdou, by mě nijak neznepokojoval, ale pokud by se zjistilo, že předmětem těchto jednání byla snaha o manipulaci, snaha o ovlivňování postupu v trestním řízení, nešlo by to posoudit jinak než jako jednání zavrženíhodné,“ řekl Rychetský pro Českou televizi. Poté, co na tuto skutečnost upozornila Česká televize, ČSSD navrhla parlamentní vyšetřovací komisi k této kauze. Před komisí by měli aktéři schůzek informovat o obsahu schůzek.

Rychetského také znepokojilo to, jakým způsobem byla Čunkova kauza uzavřena. Podle něj se jednalo o bezprecedentní způsob. Nicméně je přesvědčen, že jak soustava soudní, tak soustava státního zastupitelství je natolik odolná, že nepodléhá vnějším vlivům. Proto o to negativněji vnímá kauzu Čunek, protože zde se jednalo o nestandardní postup, který nikdy předtím nebyl použit. Zároveň se pozastavil nad tím, že se tímto způsobem postupovalo právě v případě místopředsedy vlády.