Čunek: Pomoc státu Romům je „smutná kapitola“

Praha – V Paláci Charitas probíhá jednodenní konference KDU-ČSL o sociální spravedlnosti a křesťanském učení jako principech lidovecké politiky. Hlavní závěry dnešních jednání chtějí lidovci promítnout do svého programu při stranickém sjezdu v dubnu. S projevem vystoupil už také předseda Jiří Čunek. Mluvil hlavně o tom, jak stát pomáhá romským komunitám. Sociální závislost je možná jen tehdy, pokud se podaří oslabit závislost Romů na tradičních rodových strukturách, prohlásil v závěru předseda lidovců.

Čunek vládu v souvislosti s otázkou sociálně vyloučených a sociálně slabých romských rodin kritizoval, doslova její práci v této oblasti označil za „smutnou kapitolu“, protože se vládě nepodařilo počet sociálně znevýhodněných romských komunit ani stabilizovat, ani snížit.

Svými výroky k romské problematice v závěru se ale Čunkovi opět podařilo vyvolat pozdvižení, když prohlásil, že romská kultura a její hodnotový systém jsou často v rozporu s Listinou základních práv a svobod. České televizi vysvětlil svůj výrok takto: „Tuto tezi jsem vzal z praxe, ale také z toho, co řekla předchůdkyně Vladimíra Špidly, evropská komisařka Anna Diamantopulo, a to, že pokud jsou základní lidská práva a zvyklosti v konfliktu, pak se musí tradice přizpůsobit.“

Čunkův recept

Situaci by podle Čunka zlepšilo narušení rodinné sítě v ghettech, která sice člověku poskytuje zázemí, ale nijak ho nenutí k tomu, aby se ze svého prostředí snažil vymanit. Úkolem agentury proti sociálnímu vyloučení, která vzniká pod záštitou ministryně Džamily Stehlíkové, bude docílit toho, aby ghetta postupně zanikla nebo se změnila v běžné čtvrti. Dosáhnout by toho měla spoluprací se samosprávou, školami, úřady práce, policií, neziskovými organizacemi a samozřejmě i s romskými obyvateli.

Čunek zdůraznil, že problematiku nevyřeší samotné obce a zavedení agentury, ale že je nutná i výrazná podpora státu, který by měl opatřeními motivovat sociálně slabé k vyhledávání pracovních příležitostí. Lidé, kteří práci odmítnou, by podle něho měli získat jen podporu ve výši existenčního minima.

Byt v ghettu
Byt v ghettu