Vláda podpoří spolupráci vědy a průmyslu

Praha – Vládní Rada pro výzkum a vývoj dnes schválila reformu, která směřuje ke zjednodušení podpory vědy a klade důraz na spolupráci výzkumných organizací a průmyslového sektoru. Návrh reformy by měla 8. března projednat vláda. Samotný Zákon o podpoře výzkumu a vývoje by mohl být hotový do roka.

K ulehčení grantového procesu přispěje snížení počtu rozpočtových kapitol ze stávajících dvaadvaceti na deset. Přerozdělování se ujme Grantová agentura, která bude zaměřena na základní výzkum, a dlouho diskutovaná Technologická agentura, jež by se měla zabývat aplikovaným výzkumem. Bude pouze na výzkumných ústavech a univerzitách, zda prostředky využijí k nákupu přístrojů nebo k finančnímu ohodnocení nadaných pracovníků, uvedl ředitel sekretariátu Rady pro výzkum a vývoj Marek Blažek.

Dále se vláda zaměří na podporu spolupráce výzkumných organizací a průmyslového sektoru prostřednictvím operačního programu strukturálních fondů Věda a výzkum pro inovace. Právě včerejší Inovační fórum jednání rady předcházelo. „Drtivá většina závěrů, které vzešly ze včerejšího jednání, je fakticky obsažena v závěrech, které tato reforma obsahuje,“ oznámil na tiskové konferenci Topolánek.

Reforma ovšem povede i ke zpřísnění hodnocení vědeckých pracovišť. Plánuje posílit úlohu center excelence na úkor těch průměrných. Miroslava Kopicová, místopředsedkyně Rady pro výzkum a vývoj, komentovala tento cíl slovy: „Reforma, jestliže nastaví laťku excelence, ale zároveň umožní lepší hodnocení těchto pracovníků, tak potom bude i jejich zájem orientovat se na skutečně kvalitní výstup.“ Výzkumná pracoviště budou financována dle výsledků dosažených v posledních pěti letech.