Zlepšování česko-čínských vztahů bude pokračovat i v roce 2008

Praha – Společné jednání vicepremiéra pro evropské záležitosti Alexandra Vondry a Chua Ťien-mina, generálního tajemníka čínské vlády, utvrdilo oba představitele v přesvědčení pokračovat v budování dobrých česko-čínských vtahů. Shodují se, že pozornost je třeba věnovat vysokému deficitu obchodní bilance, ochraně duševního vlastnictví a ochraně spotřebitele. Podle Vondry mělo setkání také význam v souvislosti s unijním předsednictvím České republiky. V rámci „Evropy bez bariér“, jak zní téma českého předsednictví, chtějí obě země vést dialog o lidských právech.

Oba představitelé označili česko-čínské vztahy za velmi dobré. „Mezi Čínou a Českou republikou je tradiční přátelství, hlavním cílem mé návštěvy je toto přátelství upevňovat,“ prohlásil Chu Ťien-min. Žádný z politiků nemluvil o třecích plochách mezi zeměmi, připustili ale, že jsou oblasti, kterým je třeba věnovat zvýšenou pozornost.Padělky a hračky

Jedná se například o otázku, jak zvýšit export českých výrobků do Čínské lidové republiky a tím snížit nevyrovnanou obchodní bilanci. Chu Ťien-min vyjádřil podporu českým výrobkům a uvítal by, kdyby se české podniky účastnily výstavy Expo, která se koná v roce 2010 v Šanghaji, aby čínští spotřebitelé a podniky měli možnost poznat zboží z naší země.

Obchodu, přesněji ochrany duševního vlastnictví, se dotýká i druhá oblast určitých nesrovnalostí. Čína je největším producentem padělaného zboží na světě a Česko podle Vondry pozitivně vnímá opatření, která v souvislosti s tímto problémem již učinila. Za pozitivní ve vzájemných vztazích považuje také zlepšení kontroly čínských výrobků směřujících na český trh. Opakované odhalení vadných a nebezpečných hraček vedlo zemi ke zvýšení počtu inspekcí v továrnách a přijmutí dalších opatření.

Evropa bez bariér

Vicepremiér pro evropské záležitosti prohlásil, že Česká republika si je vědoma toho, jaký pokrok Čína v posledních dvaceti letech zaznamenala, a vyjádřil obiv nad dynamickým vývojem země a její rostoucí důležitostí nejen v Asii. Vedle ekonomických úspěchů se dotkl také otázky lidských práv. Čínský režim je kritizován za omezování svobody projevu a také za svůj postoj k Tibetu a Tchaj-wanu.

Čína přislíbila zlepšení situace v oblasti práv a Vondra v této souvislosti vyzdvihl téma předsednictví naší země EU, kterým je „Evropa bez bariér“. „Bariéry nejsou jenom ekonomické, ale také v oblasti humanitární a mezilidských kontaktů. Mluvili jsme například o lidských právech s určitou vizí do příštího roku,“ prohlásil vicepremiér.

Setkávání představitelů obou zemí na různých úrovní by mělo pokračovat i v roce 2008. Oba politici vyjádřili v této souvislosti očekávání, že vzájemné vztahy se budou zlepšovat.