Maturity by měly mít dvě úrovně, matematika zřejmě získá prostor

Praha - Část maturit, která by měla být společná všem školám, se zřejmě změní. Náměstek ministra školství Jindřich Kitzberger dnes školskému výboru sněmovny představil koncept, podle kterého by měla mít zkouška dvě úrovně obtížnosti a matematika silnější pozici. Podle něj teď bude nutné co nejrychleji udělat legislativní změny.

Návrh počítá s termíny, které schválili poslanci loni, když odložili letošní zahájení společných maturit. První část zkoušky by měla být spuštěna v roce 2010, o dva roky později by měla přibýt další zkouška. Hlavní novinkou však je, že všechny zkoušky by se měly skládat ve dvou úrovních, jedné základní a druhé rozšiřující. Vyšší, rozšiřující úroveň maturity by měli skládat hlavně maturanti, kteří chtějí jít studovat na vysokou školu.

Tato změna vychází z rozdílnosti typů středních škol a jejich stížností na původní jednotnou podobu maturity. Spokojená s ní nebyla hlavně gymnázia, kterým se zkouška zdála často příliš lehká.

Další změnou je, že v roce 2010 by měli všichni studenti maturovat pouze z českého jazyka. Dále si budou muset zvolit mezi cizím jazykem a matematikou, se kterou se dosud nepočítalo. „V roce 2012 se model pozmění tak, že v povinné části bude český a cizí jazyk, matematika se přesune ke dvěma dalším předmětům do volitelné oblasti,“ řekl Kitzberger. Kromě ní by si studenti mohli vybírat také ze základů společenských věd a informatiky. Přibrat by si však mohli ještě další, nepovinné předměty.

Ne všechny školy však zřejmě nechají volbu třetího předmětu na studentech. Autoři koncepce počítají s tím, že ředitelé některých škol nařídí od roku 2012 například povinnou maturitu z matematiky, určit však mohou i jiný ze sady volitelných předmětů. Podle náměstka by však studenti měli vědět, zda budou muset z matematiky maturovat, dříve, než do školy nastoupí, v případě víceletých gymnázií alespoň čtyři roky před maturitou.

Kitzberger také uvedl, že by se ale nemělo maturovat z „gymnaziální“ matematiky, zkouška by spíše měla prověřovat matematickou gramotnost, tedy schopnost použít tuto vědu v každodenním životě.

Kvůli navrhovaným změnám se bude muset změnit školský zákon. Podle Kitzebergera by bylo optimální, kdyby novela vstoupila v platnost do konce školního roku. Studenti by totiž měli být s podobou maturit seznámeni s předstihem, včas by na maturitní zkoušku měli být připraveni učitelé. Podle autorů záměru by se v roce 2009 měla uspořádat generální zkouška nových maturit.

Členové školského výboru dnes diskutovali o tom, zda bude nutné, aby návrh změny zákona předložili ve sněmovně sami poslanci, nebo bude čas na složitější cestu a návrh připraví ministerstvo školství. Podle Kitzbergera bude nutné ještě také dořešit financování maturit.

Ilustrační foto
Ilustrační foto
Více fotek
  • Ilustrační foto autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/1/8/779.jpg
  • Ilustrační foto autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/1/29/2889.jpg