850. výročí od nástupu Vladislava II. na český trůn

Praha - Právě dnes uplnylo 850 let od chvíle, kdy byl v Řezně Vladislav II. korunován na českého krále. Historici ho hodnotí jako schopného bojovníka a dobrého zemského hospodáře. Vladislav II. byl teprve druhý přemyslovec, kterému se podařilo získat královský titul.

Do českých dějin se Vladislav II. zapsal především jako dobrý vojevůdce. O svých kvalitách přesvědčil už v roce 1147, kdy se zúčastnil křižáckého tažení. Jeho pověst významného vojevůdce přetrvala i za vlády nového římského císaře Fridricha Barbarossy, který v té době potřeboval schopné posily pro svá tažení proti severoitalským městům.

Fridrich viděl ve Vladislavovi ideálního spojence v naplnění svých mocenských plánů. Mladý schopný bojovník představoval důležitou posilu v jeho armádě. Oba muži uzavřeli dohodu o vzájemné spolupráci. Zato, že se Vladislav se svým vojskem zúčastnil bojových výprav proti Milánu, ho Fridrich korunoval českým králem.

Ke korunovaci došlo v Řezně v roce 1158 za účastmi velmožů. Ceremoniál doprovázely dlouhé a bujaré oslavy. Podle historika Správy pražské hradu Františka Kadlece se ale tradiční obřad nekonal. „Nebyla to korunovace v pravém slova smyslu, jak bychom očekávali. Bylo bez bohoslužby, bez církevního prostředí. Jednalo se spíše o jmenování na Českého krále, než o korunovaci.“

Čechy získaly za vlády Vladislava II. větší samostatnost. Jejich postavení v Německé říši se také změnilo. Velmožové přesto novému českému králi často vyčítali výměnný obchod, který s Fridrichem uzavřel.

Vladislav II. se projevil nejen jako významný bojovník, ale také jako dobrý hospodář a vizionář. Hned v prvním roce své vlády založil Strahovský klášter, který obsadil novými církevními řády premonstrátů, cisterciáků a johanitů. Se svou druhou ženou Juditou Durynskou také inicioval stavbu tehdy prvního kamenného mostu přes Vltavu.