Nová ředitelka chce zlepšit pověst Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí

Brno – Před pár dny zasedla do ředitelského křesla Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí advokátka Lenka Pavlová. Instituce tak téměř po roce hledání získala nové vedení. Pavlová po nástupu do úřadu představila také novou koncepci, jejímž cílem je efektivnější obhajoba zájmu dětí a větší otevřenost vůči veřejnosti. Změny úřad vypracovává společně s ministerstvem práce a sociálních věcí již řadu měsíců.

Reformní snahy by měly začít změnou komunikace s veřejností. Instituce se chystá rozšířit úřední hodiny a dostat se více do povědomí znalců i laiků.

K větším změnám patří také ustanovení panelu odborníků, konkrétně právníků, psychologů a sociálních pracovníků, kteří by vystupovali ve funkci poradců. Jejich posudky si budou moci vyžádat sociálně-právní odbory městských úřadů při řešení konkrétní kauzy.

Úřad kritizovali odborníci i rodiče

Jednou ze snah nové ředitelky je napravit pověst úřadu, který se stal v minulosti vícekrát terčem kritiky odborníků. Především v souvislosti s kauzami takzvaných mezinárodních únosů. Údajně nedostatečně hájil práva dětí a nepomáhal rodičům, jejichž bývalý partner odvezl dítě do ciziny.

„Povědomí, že úřad nedostatečně chrání práva dítěte, vyplývá z nedostatku znalostí o Haagské úmluvě. Nejvyšší zájem dítěte je zde vykládán tak, že dítě by mělo být co nejrychleji vráceno do země svého původu. Je pochopitelné, že pokud se dostaneme do situace, kdy se po čtyřech letech rozhoduje, zda se dítě má nebo nemá vrátit, stojí otázka zájmu dítěte už někde jinde,“ domnívá se Pavlová.

Upozorňuje také, že by bylo třeba změnit i procesní pravidla v systému českého opatrovnického soudnictví, která podle nové ředitelky úřadu nejsou adekvátní změnám, ke kterým ve společnosti došlo za poslední roky. Na zcela jiné sociální podmínky, než jaké jsou dnes, byla také koncipována část zákona o rodině týkající se dětí, která nebyla novelizována přes půl století.

Na špatnou komunikaci s úřadem a jeho neochotu si stěžovaly i některé matky, které se o opatrovnictví dětí soudily se svým bývalým partnerem-cizincem. Jednou z nich byla i Natálie Baraová, kterou v době sporů zastupovala právě Lenka Pavlová.

Ročně úřad obdrží asi dvacítku žádostí podobných případů, takzvané mezinárodní únosy tvoří přibližně pět procent všech spisů. Na starosti má také mezinárodní adopci dětí a vystupuje jako jejich opatrovník při vyřizování výživného v případě smíšených manželství.

Otcové protestovali proti Pavlové

Proti jmenování Pavlové demonstrovalo před budovou ministerstva sdružení K213, které bojuje za práva otců. Nová ředitelka je podle nich „exponentka militantního feminismu“, a proto nebude dostatečně zohledňovat zájmy obou rodičů.