Hledání ve svazcích StB bude lehčí, archiv byl digitalizován

Praha - Hledání informací o agentech komunistické Státní bezpečnosti i jejích obětech by mělo být rychlejší a dokonalejší. V těchto dnech totiž skončila digitalizace části archivu StB. Skenování téměř 900.000 evidenčních lístků bývalé StB bylo součástí projektu Otevřená minulost, který dnes ministr vnitra Ivana Langer prohlásil za ukončený.

Podle ředitele Ústavu pro studium totalitních režimů Pavla Žáčka by do dvou až tří let mohly být digitalizovány všechny dokumenty, které StB vytvořila. Ústav nyní dokončuje převzetí všech písemností od tajných služeb a archivů.

Právě kolem přebírání archiválií od české civilní rozvědky se nedávno objevila sporná vyjádření. Rozvědka tvrdila, že vše, co předat měla, již úřad dostal. Žáček ale uvedl, že některé dokumenty stále postrádá. Spor se dnes zřejmě vyřešil za účasti ministra Langra. Ten uvedl, že se jednalo pouze o rozdílný názor profesionálů. Na čí stranu se přiklonil, ale nechtěl, říci. „Byl přijat princip, že vše bude odtajněno a výjimky zůstanou utajeny. Je na mně, abych posoudil, co bude touto výjimkou,“ řekl ministr.

Rozvědka si tak ponechá necelých pět procent dokumentů StB. Z naprosté většiny jde o informace, které StB shromažďovala k současným spojencům České republiky v NATO, velvyslanectvím západních zemí, ale také citlivé údaje z oblasti Blízkého východu. „Tyto informace by mohly ohrozit nejen zájmy republiky, ale i životy konkrétních lidí,“ řekl ČTK mluvčí rozvědky Bohumil Šrajer.

Ústav by měl všechny dokumenty spadající do jeho kompetence převzít do konce ledna. Kolik písemností ale takto ústav shromáždí, zatím Žáček neví. „Teprve až to dostaneme, budeme vědět, kolik toho je,“ popsal ředitel.

Podle Langra se „práce“ StB dotkla asi dvou milionů lidí. Centralizace dokumentů zásadně zjednoduší práci nejen žadatelů o svazky StB, ale například i lustrace nebo spolupráci s Národním bezpečnostním úřadem, který prověřuje, zda se vybraní lidé můžou dostat k tajným písemnostem. Až dosud totiž byly dokumenty StB uložené u řady institucí. Zájemci o ně tak museli složitě dohledávat, kde se jimi požadovaný dokument nachází. Nyní by měli dostat jednu konečnou odpověď z jednoho místa a zároveň všechny existující dokumenty.

Skenování evidenčních lístků, tedy kartiček vedených k jednotlivým lidem s poznámkou, kde se případné svazky nacházejí, trvalo několik měsíců. Firma zřídila jedno skenovací pracoviště přímo v archivu a druhé, mobilní a umístěné v kamionu, parkovalo před archivem.

Žáček nyní plánuje další výběrové řízení, na základě kterého osloví firmu, aby se postarala o digitalizaci všech písemností StB.

Podle představ ministra vnitra by mělo být možné v budoucnu také podávat žádosti o zpřístupnění dokumentů dálkově, pomocí Czech POINTů.

Ústav zahájí činnost oficiálně 1. února. Podle zákona se bude zabývat obdobím komunismu a nacistické okupace. Kromě jiného bude zpřístupňovat veřejnosti všechny dokumenty z příslušné éry. Pracovníci ústavu se budou zabývat také vzdělávací a publikační činností. Další informace o ústavu jsou na jeho webových stránkách. Na činnost ústavu dohlíží rada, která volí ředitele.