Internetové stránky mají podpořit zavádění biopotravin do škol

Praha - Na počátku ledna byly spuštěny internetové stránky www.biodoskol.cz, které mají přispět k zavádění biopotravin do školního stravování. Na stránkách jsou umístěny rady pro nakupování biopotravin a jejich přípravu, návštěvníci serveru také mohou diskutovat o zkušenostech se zaváděním biopotravin ve školních jídelnách.

Stránky prezentují pilotní projekt „Biopotraviny do škol“, do kterého se zatím zapojilo sedm škol a pět ekologických zemědělců. Projekt pořádá Evropský sociální fond, ministerstvo životního prostředí a Spolek poradců v ekologickém zemědělství ČR.

Výzkum v rámci projektu ukázal, že vaření z biopotravin prodraží školní obědy asi o desetinu. Tento rozdíl bylo ochotno platit 60 procent rodičů dětí navštěvujících školy zapojené do projektu. Vyšší cena biopotravin a nedostatečná informovanost škol o jejich nabídce jsou hlavními překážkami zavádění produktů ekologického zemědělství do školního stravování.