Česko chystá projekty na pomoc pohřešovaným a zneužívaným dětem

Praha - Představenstvo Evropské federace pro pohřešované a sexuálně zneužívané děti (Missing Children Europe) jednalo na pozvání Nadace Naše dítě v Praze. Tématem byla pomoc pohřešovaným dětem a možnosti zamezení mezinárodním únosům a komerčnímu zneužívání dětí. Federace na pražském jednání představila tři konkrétní projekty. Patří k nim vznik národního centra pro pohřešované děti, výstražného systému a finanční koalice.

Missing Childern Europe je mezinárodní organizace, sdružující zhruba 21 nestátních organizací z celé Evropy, které se zabývají pomocí sexuálně zneužívaným a pohřešovaným dětem. Cílem sjednocení bylo vytvoření operačních center v každém státě, která by byla navzájem propojena také jednotným telefonním číslem 116 000. Na linku mohou volat děti, které se ztratily nebo je někdo unesl či zneužil.

Tři projekty na pomoc dětem

Ředitelka Nadace Naše dítě Zuzana Baudyšová by chtěla, aby se i Česká republika připojila k této síti národních center. Původně mělo u nás centrum fungovat už od června 2007, jeho vznik zajišťovalo ministerstvo vnitra v rámci Národního plánu proti komerčnímu sexuálnímu zneužívání dětí. Koncepci ale nakonec možná bude vypracovávat ministerstvo práce a sociálních věcí, které od roku 2009 plánuje zřízení centrálního Národního úřadu pro zaměstnanost a sociální politiku.

Experti v Praze jednali také o rozšíření výstražného systému, který by urychlil pátrání po pohřešovaných dětech. „Televize by okamžitě vysílala informace, objevily by se i na informačních tabulích, veřejnost by tak během chvilky věděla o ztraceném dítěti, a mohla by rychleji pomoci s vypátráním dítěte,“ vysvětluje Monika Šimůnková, právnička Nadace Naše dítě. Rozšíření schengenského prostoru umožňuje v podstatě nekontrolované únosy dětí přes hranice, o to je takový systém zapojující veřejnost do hledání důležitější.

Únosy dětí jsou často spojeny s jejich komerčním zneužíváním, tedy přinucením k pornografii či prostituci. Federace se chystá zavést tak zvanou finanční koalici, která by ve spolupráci s bankovním sektorem zabránila internetovým platbám za dětskou pornografii. Uvažuje se také o zavedení monitorovacího systému.

Nadace nyní hledá partnery, kteří by jí s realizací projektů pomohli. Podporu přislíbila také ministryně pro lidská práva Džamila Stehlíková, která se podílela na vypracování novely trestního zákona, podle které je trestné už držení dětské pornografie.