Správní soud pozastavil činnost straně Rovnost šancí

Brno - Nejvyšší správní soud na návrh vlády pozastavil činnost politické straně Rovnost šancí, která měla za cíl odstraňovat nerovnosti mezi pohlavími na pracovním trhu i v rodině a jejími členkami byly jen ženy. Důvodem jsou nedostatky ve výroční finanční správě. Soud rozhodnutí zveřejnil na úřední desce.

Předsedkyně strany Zdenka Ulmannová označila návrh na pozastavení činnosti za zlomyslnost a potměšilost parlamentních stran. Strana prý bude usilovat o obnovu řízení. „Je to šikana parlamentních stran, aby neměly v politice konkurenci,“ řekla Ulmannová. Výtky k výroční zprávě prý byly malicherné.

Nejvyšší správní soud dnes také rozpustil dvě menší strany Pravá alternativa a Strana přírodního zákona a pozastavil činnost Akci za skutečnou demokracii a straně Chci svou šanci. Důvodem byly také nedostatky ve finančních zprávách.

Strana Rovnost šancí vznikla v roce 2005. Mezi své programové cíle zahrnula dosažení rovného postavení žen a mužů na všech úrovních rozhodování, odstraňování násilí a diskriminace, odbourávání sociálních propastí, vnesení ženského pohledu do politiky, podporu rodiny či posílení vymahatelnosti práva. Zúčastnila se parlamentních voleb v roce 2006, získala 0,2 procenta hlasů.

Strany a hnutí musejí podle zákona každoročně předkládat sněmovně finanční zprávy. Na základě schválených zpráv dostávají od státu příspěvek na činnost. Pokud strana zprávu nepředloží, může ministerstvo vnitra požádat vládu, aby Nejvyššímu správnímu soudu navrhla pozastavení činnosti. Pokud se prohřešky opakují, lze navrhnout rozpuštění strany. Naopak pokud strana chyby napraví, může usilovat o obnovu řízení.

Na Nejvyšším správním soudu na verdikt čeká ještě 13 návrhů na rozpuštění nebo pozastavení činnosti politických stran. Mezi nimi jsou například návrhy směřující proti Republikánům Miroslava Sládka nebo Straně venkova - Spojeným občanským silám. Zabývá se jimi speciální senát.