Vláda schválila vznik agentury, která pomůže proměnit ghetta

Praha - Vláda dnes schválila návrh ministryně pro menšiny a lidská práva Džamily Stehlíkové a rozhodla o vzniku agentury, která bude napomáhat tomu, aby se ghetta postupně změnila v běžné čtvrti nebo docela zanikla. Pilotní projekt bude působit na dvanácti místech po celé České republice.

Agentura bude spadat pod úřad vlády, založena bude na spolupráci samosprávy, školy, policie, úřadů práce, ale také neziskových organizací, firem a přímo samotných obyvatel.  Na její fungování by mělo být ze státního rozpočtu vyčleněno 13,5 milionů korun. Další finanční prostředky by úřad chtěl získat z evropských fondů.

Na chodu agentury by se mělo podílet patnáct odborníků. Někteří poslanci ale měli ke zřízení úřadu výhrady, právě kvůli vzniku nových úřednických míst, ačkoli si vláda v programovém prohlášení předsevzala, že do roku 2010 zásadně sníží počet státních zaměstnanců. Zároveň ale bylo součástí programu vlády také řešení sociálního vyloučení některých skupin obyvatel, které vedlo ke vzniku agentury.

V České republice existuje více než tři sta chudinských čtvrtí a domů. Převážnou část jich obývají Romové, z nichž většina je bez práce a závislá na sociálních dávkách. Situaci by mohlo zlepšit právě narušení rodinné sítě v ghettech, která sice člověku poskytuje zázemí, ale nijak ho nenutí k tomu, aby se ze svého prostředí snažil vymanit.

K dvanácti místům, kde se rozběhne pilotní projekt sociálního začleňování, patří Brno, Přerov, Břeclav, Holešov na Kroměřížsku, Ostrava, Cheb, Ústí nad Labem, Most, Roudnice nad Labem, Broumov a obce na Jesenicku a Šluknovsku.