Silnice R35 povede v Pardubickém kraji definitivně jižní cestou

Pardubice - Budoucí rychlostní silnice R35 z východních Čech na Moravu povede takzvanou jižní trasou. Vyplývá to z odborné studie, kterou si nechal zpracovat Pardubický kraj. Jeho vedení věří, že se stavba důležité dopravní tepny dostane zpátky mezi vládní priority.

Náměstek hejtmana Pardubického kraje Roman Línek představí v Praze na tiskové konferenci závěry dopravní studie, která měla prověřit optimální trasování silnice v úseku od Zámrsku do Dětřichova u Moravské Třebové. „Prezentací před zástupci Ředitelství silnic a dálnic chceme podpořit, aby se výstavba silnice vrátila zpět do priorit vlády a byly na ni peníze,“ uvedl Línek. Kvůli nejistotě, kudy silnice povede, ministerstvo dopravy loni v říjnu vyškrtlo úsek R35 ze seznamu svých priorit do roku 2009.

Výsledky dopravní studie budou ještě schvalovat zastupitelé kraje 21. února. „Názor rady, která má třípětinovou podporu v zastupitelstvu, je ale pro jižní variantu, která je skutečně optimální,“ řekl Línek.

Dopravní studie hodnotila trasování silnice podle čtyř hledisek - technická a dopravně inženýrská kritéria, územně technická kritéria, ekonomická a legislativní kritéria a kritéria vlivu na životní prostředí a obyvatelstvo.

„Firma posuzovala celkem 14 různých kombinací, které zahrnovaly původní severní a jižní trasy a také jejich různá propojení. Studie řešila také přivaděče a mimoúrovňová křížení. Vše bylo konzultováno i s obcemi a občanskými sdruženími,“ uvedl krajský radní pro dopravu Ivo Toman.

Mimoúrovňová křížení a trasování přivaděčů směrem na Ústí nad Orlicí, Žamberk a Lanškroun se budou ještě prověřovat a upravovat. Studie ukázala také nutnost připravovat trasy přivaděčů v návaznosti na plánované investice, například na silnice R43 a I/43.

Jižní variantu rychlostní silnice R35 kolem Litomyšle a Svitav schválil Pardubický kraj ve svém územním plánu již koncem roku 2006. Rozhodnutí předcházel velký tlak občanských sdružení, ekologů i ministerstev dopravy a životního prostředí, aby kraj upustil od původně preferovaného vedení komunikace severní cestou blíže k České Třebové a Ústí nad Orlicí. Tato varianta by byla podle odpůrců nákladnější, složitější pro výstavbu a více by poškodila životní prostředí.