Legislativní rada státu vrátila návrh zákona o vlastnictví bytů k projednání

Praha - Legislativní rada státu ze tří projednávaných návrhů zákonů „požehnala“ dvěma. Jednalo se o zákon, který nařizuje elektronickou komunikaci mezi některými institucemi jako jedinou možnou, a o novelu občansko-soudního řádu. Naopak k přepracování se na ministerstvo pro místní rozvoj vrátil návrh zákona o vlastnictví bytů.

Vrácená novela měla přinést liberálnější přístup do rozhodování o správě společných částí domů, změnu při vzniku společenství vlastníků bytů  a také ve správě společenství vlastníků. Návrh ale podle předsedy rady Cyrila Svobody dostatečně v praxi nezjednodušuje komplikace, vyplývající ze spoluvlastnictví domů.

Předkladatel návrhu by měl tedy ještě dořešit především právní odpovědnost spoluvlastníků nemovitostí. „Návrh tak, jak byl připraven, trpí vnitřními nedostatky, které vedou k tomu, že někteří mají pocit, že je na hraně, nebo za hranou ústavnosti. Protože byla snaha vyjít vstříc mnoha subjektům, doporučení rady je, aby se ministerstvo pro místní rozvoj soustředilo na pohled ryze právní,“ uvedl Svoboda na vysvětlenou.

Dále se legislativní rada zabývala zákonem o elektronických úkonech, který umožňuje vybraným státním úřadům, soudům, notářům a exekutorům komunikovat pouze elektronicky. Jeho zavedení výrazně urychlí řízení a rozhodování institucí, nabýt účinnosti kvůli množství organizačních kroků, které je třeba před jeho uplatněním podniknout, by ale měl až v červenci 2009.

Elektronická pošta by měla také zjednodušit práci soudu, například při doručování soudních obsílek. Projednávání případů by se urychlilo, protože takový způsob komunikace by lépe dovoloval dostihnout lidi, kteří se soudy nekomunikují a nepřebírají soudní obsílky. Vládní legislativci nyní proto podle Svobody diskutují o všech aspektech novely občanského soudního řádu, která by takovou možnost zavedla. Elektronizace justice je součástí vládní reformy.