Novela trestního řádu umožní pachateli, aby si sám navrhnul výši trestu

Praha - Ministr spravedlnosti na pátečním brífinku představil institut prohlášení viny, jednu z částí návrhu novely trestního řádu. Jeho zavedení umožní obžalovaným z méně závažných deliktů navrhnout si výši trestu, samozřejmě se souhlasem soudce a státního zástupce. Práce soudů by se tak měla značně urychlit.

Možnost prohlásit vinu by neznamenala, že by trest obžalovaného byl nestandardně mírný, vyměřen bude podle zákona. Navrhnout svůj trest budou moci jen pachatelé méně závažných trestných činů, jejichž horní hranice trestu je do 8 let vězení, například nedbalostních trestných činů nebo krádeže. V těchto případech podle statistiky přiznává vinu 80 procent pachatelů.

Schválení návrhu by mělo přinést zrychlení soudního líčení, protože soudy by získaly více času na řešení závažnějších zločinů, a také velkou finanční úsporu. „Musí v něm (zákonu) být pojistky, aby nebyl zneužíván a aby se nekupovala spravedlnost,“ zmiňuje také možná negativa novely Marie Benešová, stínová ministryně spravedlnosti. Domnívá se, že návrh je zatím pouze polotovar, který se před svou finální podobou ještě jistě změní.

Parlament by návrh mohl stihnout projednat do konce roku. Na sousedním Slovenku platí podobná právní úprava od roku 2006, za první rok bylo uzavřeno 3000 dohod.