Lidé mohou ovlivnit podobu chystaného sčítání obyvatel

Praha - Lidé mohou ode dneška do 20. února zasáhnout do podoby připravovaného sčítání lidu, které proběhne v roce 2011. Návrh zákona, jímž se cenzus bude řídit, je k dispozici na webu Českého statistického úřadu. Své připomínky a náměty mohou zájemci poslat na adresu scitani@czso.cz nebo poštou na adresu ČSÚ.

Návrh zákona o sčítání je jednou z norem, ke které se můžou občané vyjádřit. Návrh stanovuje, co všechno se bude při sčítání zjišťovat. Upřesňuje i způsob získání dat, jejich zabezpečení a ochranu. Návrh počítá s tím, že by lidé mohli vyplnit formuláře elektronicky.

Poslední sčítání lidu, domů a bytů se konalo v roce 2001. Po deseti letech je třeba získat aktuální informace o složení obyvatel, jeho ekonomické aktivitě, úrovni vzdělání, národnostním složení a náboženském vyznání. Zjišťovat se bude také velikost rodin a kvalita bydlení. To jsou informace, které se jinak než při sčítání lidu zjistit nedají. Získané údaje slouží vládě, samosprávám, vědcům, investorům i podnikatelům.

Sčítání lidu v roce 2011 je součástí celosvětového programu, který koordinuje OSN. Otázky podle ČSÚ vycházejí ze seznamu dotazů v nařízení Evropského parlamentu a Rady EU, které se připravuje. Některé navrhované otázky před časem vzbudily údiv i pohoršení. Jeden z dotazů například od žen zjišťuje počet jejich partnerů. „To musím vyvrátit, byla to jen taková bublina a špatná interpretace. O to nikdo ani v Evropě ani u nás nestojí,“ vysvětlil v Dobrém ránu Jan Fišer. Předseda ČSÚ je připraven úzce spolupracovat i s Úřadem na ochranu osobních údajů. „Ochranu osobních údajů zajistíme všemi technickými a právními prostředky.“

Sčítání lidu, domů a bytů se opakuje každých deset let. V českých zemích se koná pravidelně od roku 1869. Podle konečných výsledků z roku 2001 žilo tehdy k 1. březnu v ČR 10.230.060 lidí včetně cizinců. Na konci loňského třetího čtvrtletí už Česko mělo 10.349.372 obyvatel.