Salichov: Jsem přesvědčen, že v kauze Čunka jsem rozhodl správně

Praha - Jihlavský státní zástupce Arif Salichov, který loni zastavil trestní stíhání předsedy KDU-ČSL a tehdejšího vicepremiéra a ministra pro místní rozvoj Jiřího Čunka, je přesvědčen, že rozhodl správně. "Trestní stíhání jsem nakonec zastavil nikoli v pochybnostech, ale proto, že se stíhaný skutek nestal," řekl v rozhovoru pro dnešní Právo. Rozhodně popřel, že by v kauze rozhodoval pod nátlakem či na něčí doporučení.

„Důrazně prohlašuji, že jsem nepracoval podle žádného zadání, nikdo mi nepřikázal, jak mám rozhodnout. Nikdo mě netlačil ani neuplácel proto, abych trestní stíhání zastavil,“ řekl Salichov. Uvedl, že rozhodl „podle důkazů a svého vnitřního přesvědčení“.

Čunek byl podezřelý z toho, že jako starosta Vsetína přijal před šesti lety půlmilionový úplatek od realitní společnosti H&B Real. Salichov jeho trestní stíhání zastavil kvůli řadě procesních a skutkových vad v policejním vyšetřování a nesrovnalostem ve výpovědích klíčové svědkyně Marcely Urbanové.

Salichov v rozhovoru pro dnešní Právo vysvětlil, že město Vsetín nakoupilo z konkurzní podstaty zkrachovalé Zbrojovky Vsetín byty se záměrem umožnit jejich nájemníkům, bývalým dělníkům Zbrojovky, kteří přišli o práci, co nejlevnější odkoupení. Za tím účelem zřídilo společnost Vsetínské byty, do níž jako obchodního partnera vybralo firmu H&B Real s tím, že jí později svůj obchodní podíl prodá.

Salichov řekl, že město se rozhodlo podíl prodat za 51.000 korun, což představovalo náklady města vložené do vzniku společnosti. Z usnesení zastupitelstva z roku 1999 je podle Salichova zřejmé, že město nesledovalo celou transakcí zisk do vlastní pokladny, nýbrž záchranu střechy nad hlavou sociálně slabým. „Toto usnesení má pro trestní posouzení věci zásadní význam a z pro mne nepochopitelných důvodů policie jeho závěry nerespektovala,“ řekl.

Pokračoval, že nakonec se město rozhodlo ještě jinak - prodalo svůj podíl za cenu stanovenou znaleckým posudkem - šlo o více ne 3,6 milionu korun, přičemž společnost H&B Real nad rámec původní smlouvy tuto cenu akceptovala. „Všechna rozhodnutí ve věci učinilo zastupitelstvo města, nikoli pan Čunek,“ prohlásil Salichov s tím, že nikdo ze svědků ani náznakem nevedl, že by se Čunek v celém procesu výběru obchodního partnera a následného odprodeje obchodního podílu města nějak osobně angažoval, někoho obcházel a přemlouval k postupu, který zastupitelstvo zvolilo.

„Naopak z vyšetřování vyplynulo, že rozhodnutí o výběru partnera a podmínkách prodeje bytů a převodu podílu města na partnera byla přijata souhlasně zastupiteli napříč politickým spektrem,“ řekl Salichov a dodal: „A teď mi řekněte, kde byl důvod k úplatku? H&B Real nakonec za podíl zaplatila, což podle smlouvy nemusela, a pan Čunek o ničem sám rozhodnout nemohl. Takže se skutek nemohl stát tak, jak usnesení policie tvrdí. Ta si situaci prostě zjednodušila tím, že místo aby zjišťovala, zda Čunek skutečně někoho ovlivňoval, svým usnesením prostě nadekretovala, že město mohlo a mělo na transakci vydělat.“

Salichov v rozhovoru k Čunkovu případu dále řekl, že si trvá na tom, „že postup policejního orgánu byl v několika směrech nesprávný a někde dokonce nezákonný“. Uvedl rovněž, že informace v kauze Čunka unikaly „z policejního spisu soustavně, masově a podle mě cíleně a organizovaně“. „Unikaly přitom jen ty důkazy, které pana Čunka nějak poškozovaly,“ zdůraznil.