Duel kandidátů: Klaus nabízí „poučené prezidentství“, Švejnar nadstranickost

Praha - Václav Klaus a Jan Švejnar se představili senátorům ČSSD. Prezident Klaus v úvodní řeči upozornil na své nadstranické chování. Senátorům nabídl „poučené prezidentství“. Jan Švejnar senátorům nabídl své schopnosti, vyzdvihl zejména své zahraniční zkušenosti a nadstranickost.

Připomněl, že při dvou pádech sociálnědemokratické vlády v letech 2004 a 2005 i přes odlišný názor veřejnosti dal šanci opět právě sociální demokracii, aby sestavila novou vládu. „Respektoval jsem výsledky voleb,“ podotkl. Totéž pak učinil v roce 2006.

Jan Švejnar v úvodu polemizoval s tvrzením, že žijeme v nejlepší éře novodobé historie. Podle něj existuje zde jistá unavenost, jen deset procent lidí je dlouhodobě s politikou spokojeno. „Mohu nabídnout nadstranickost, mám zkušenosti z domova i ze světa, zkušenosti s vedením lidí, dokážu sjednocovat lidi,“ shrnul své vlastnosti a schopnosti Jan Švejnar.

Senátoři se ptali na privatizaci i poplatky u lékaře

Václav Klaus na dotaz, zda připouští chyby v privatizaci, odmítá hodnocení 90. let jako neúspěšného období. Švejnar k tomu připomněl vznik mezinárodního termínu tunelování a dodal, že z neúspěchů privatizace se musí Česká republika poučit.

Jan Švejnar k dotazu na reformu zdravotnictví podotkl, že Česká republika si musí dát pozor, aby sociální dopady reformy nebyly negativní. Dobrá reforma by se podle něj neměla snažit vybírat peníze i od kojenců. Klaus srovnal poplatky u lékaře s cenou za jednu jízdu městskou hromadnou dopravou po Praze. „Poplatky u lékařů nepovažuji za zločin,“ řekl Václav Klaus.

K otázce rovné daně Klaus podotkl, že vzhledem k zachování sociálního smíru, není v České republice reálné zavést rovnou daň do praxe. Švejnar je příznivcem zjednodušování daňového systému spíše eliminací výjimek než rovnou daní. „Je lepší mít systém s určitou progresí,“ tvrdí Švejnar s tím, že rovná daň zvýhodňuje bohaté a nepomůže chudým.

V otázce občanských sdružení Klaus souhlasí se Švejnarem, že občanská sdružení jsou nezbytnou součástí veřejného života. Spor Klaus spatřuje jedině v tom, zda parlamentní demokracie má být nahrazována právě občanskými aktivitami. Právě proti takovému vývoji se ostře staví Václav Klaus, který dále poznamenal, že v případě nezvolení by se vrátil do svého občanského sdružení Centra pro ekonomiku a politiku. Rozhodně se nechystá do byznysu.

V otázce globálního oteplování ani v přístupu k EU se Švejnar s Klausem neshodli

Od senátorů padla i otázka týkající se globálního oteplování. Klaus jako již dříve označil ochranu klimatu za fiktivní hru. Švejnar Klause upozornil, že jeho názory na změnu klimatu jsou extrémní.

Případné volné finanční prostředky by Švejnar v době válečného konfliktu investoval do obrany, v době míru by podle něj bylo nejlepší financovat ochranu klimatu. Podle Klause označil využití finančních prostředků na boj s klimatem ze jejich vyhazování do vzduchu.

Neměli jsme alternativu k Evropské unii, řekl Klaus. Podle něho se musíme v unii chovat racionálně, stejně tak ale se racionálně musí chovat i unie. Švejnar zstává názor, že by prezident měl k Evropské unii přistupovat pozitivně, ne negativně.

Na otázku senátorky Ripelové, co prezidentští kandidáti soudí o tzv. soudcokracii a jak jsou spokojeni s rozhodováním ústavního soudu, vyjádřil Švejnar názor, že prezident by měl přispívat k fungování ústavního soudu a měl by soudce jmenovat sám. O soudcokracii mluvit nechtěl, prý si pod tímto slovem neodkáže nic představit. „Termín znám z americké literatury, divím se, že vy jej neznáte,“ reagoval Klaus.

Na konci setkání dostali oba kandidáti prostor, aby reagovali jeden na druhého. Klaus prohlásil, že nesouhlasí se Švejnarovými ekonomickými názory, Švejnar se o Klausovi vyjádřil jako o „názorově silném“ prezidentovi. Po skončení duelu si oba kandidáti vyměnili publikace. „Vidím, že nečtete mé knihy,“ zažertoval při té příležitosti prezident.

Prezidentský kandidát Jan Švejnar při debatě se senátory ČSSD.
Prezidentský kandidát Jan Švejnar při debatě se senátory ČSSD.
Více fotek
  • Prezidentský kandidát Jan Švejnar při debatě se senátory ČSSD. autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/1/63/6260.jpg
  • Současný prezident Václav Klaus při debatě se senátory za ČSSD. autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/1/63/6258.jpg