Poslanci ztíží spekulace se zemědělskou půdou

Praha - Poslanci v prvním čtení ve zrychleném režimu podle očekávání schválili návrh novely zákona, která by měla zamezit spekulacím při prodeji státní zemědělské půdy. Novela, na které se podíleli zástupci všech stran zastoupených ve sněmovně, nyní zamíří rovnou do Senátu. Zemědělci ale požadují uzákonění dalších změn.

Novela reaguje na situace, kdy při soutěžích na prodej půdy skupina domluvených spekulantů podá nabídky. Vítěz poté svoji nabídku stáhne, po něm i ostatní v pořadí a stát nakonec půdu prodá za nevýhodnou a nízkou cenu. Nově bude platit, že pokud zájemce s nejvyšší nabízenou cenou svoji nabídku stáhne, kauce mu propadne, ostatním uchazečům stát kauci vrátí. Propadlá kauce se stane příjmem pozemkového fondu. Pozemek potom stát nabídne majitelům restitučních nároků.

Podle dosud platného zákona musí pozemkový fond po odstoupení prvního zájemce nabídnout dalšímu v pořadí i vícekrát, dokud není půda prodána. Farmáři, kteří na půdě dosud hospodařili, o ni kvůli tomuto postupu často přišli.

Zemědělci ale už déle než rok požadují širší novelu tohoto zákona. Podle dnešního prohlášení Agrární komory České republiky (AK) by legislativní změny měly ulehčit a urychlit prodej státní půdy farmářům, kteří na ní hospodaří. AK spolu s Českomoravským svazem zemědělských podnikatelů vyzvali farmáře v Česku k podpisu petice, která bude v březnu předložena parlamentu a ministerstvu zemědělství.

Zemědělci například požadují, aby ti, kteří hospodaří na státní půdě, mohli při jejím nákupu výrazněji uplatnit přednostní právo a nebyli omezováni hranicí 500 hektarů. Nástupci farmářů, kteří odejdou do důchodu, by měli mít možnost s farmou převzít i výhodu dlouhodobých splátek za nakoupenou půdu. Podnikatelům také vadí zachování předkupního práva státu i po zaplacení pozemků. Zdůvodňují to tím, že těmito pozemky nemohou ručit bankám za úvěry.

„Problém je opravdu závažný a nelze jej dál odkládat,“ řekl prezident komory Jan Veleba. Uvedl, že by pro české zemědělce měly být co nejrychleji vytvořeny lepší podmínky pro nákup půdy, protože určitou právní přednost před cizinci mají vyjednánu jen do roku 2011. „To pak padne,“ dodal.

Podle předsedy Českomoravského svazu zemědělských podnikatelů Zdeňka Koubka ministerstvo zemědělství sice přislíbilo, že se zákonem o půdě bude zabývat a před čtyřmi měsíci kvůli tomu ustavilo komisi, ale ta zatím žádné podněty zemědělcům nepředložila. Podle Koubka bude stát ještě prodávat asi 250.000 hektarů půdy.