Lidé jsou méně spokojeni se zdravotním systémem

Praha - Více lidí je nespokojených se současným stavem českého zdravotního systému. Z prosincového šetření Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM) vyplynulo, že spokojeno je 39 procent Čechů, nespokojeno 30 procent. Ze srovnání s předešlými průzkumy je však patrné, že podíl spokojených se nezměnil, ale nespokojených lidí přibývá.

Zatímco systém hodnotí třetina občanů kriticky, lékařskou péči chválí celá polovina dotázaných; nespokojeno je jen 20 procent lidí. Výsledky se neliší od předchozích zjištění. Spokojeni s péčí jsou častěji mladí do 29 let a lidé dobře situovaní, nespokojeni senioři nad 60 let a ti, kteří vnímají svoji životní úroveň jako špatnou.

Většina Čechů, přesně 53 procent, soudí, že kvalita zdravotní péče se v posledním roce nijak nezměnila. Jen čtvrtina hovoří o zhoršení, naproti tomu zlepšení zaznamenala jen pětina dotázaných.

Při hodnocení vlastního zdravotního stavu byla většina lidí optimistická, 57 procent ho označilo za dobrý. Špatně hodnotí svůj stav 15 procent lidí, z toho jedno procento jako velmi špatný. Od roku 2003, kdy je tato otázka sledována, nedošlo ve vyjádřeních ke změnám. Častěji považují svůj zdravotní stav za dobrý lidé do 44 let, středoškoláci a lidé s vysokoškolským vzděláním. S rostoucím věkem a klesající životní úrovní se spokojenost zhoršuje.

Většina Čechů vidí problémy ve financování veřejného zdravotního pojištění, hospodaření v oblasti léků a fungování pojišťoven. Naopak nejmenší potíže jsou podle občanů z hlediska vztahu mezi lékaři a pacienty, ten označilo za relativně bezproblémový 69 procent osob.
Téměř dvě třetiny, přesně 65 procent, soudí, že bez větších problémů je kvalita zdravotní péče a téměř stejný počet nespatřuje žádné zásadní obtíže ani v její dostupnosti.

Spokojenost se zdravotním systémem častěji vyjadřovali lidé do 29 let, voliči ODS a dobře situovaní. Senioři nad 60 let, přívrženci KSČM a lidé s horší životní úrovní byli častěji nespokojeni.