Zasedání vlády (4. února)

Praha - Vláda na pondělním jednání schválila návrh novely zákona o soudech a soudcích, která má umožnit odvolávání předsedů a místopředsedů soudů. O odvolání by rozhodoval speciální šestičlenný kárný senát Nejvyššího správního soudu. Polovinu tohoto senátu by tvořili soudci Nejvyššího správního soudu a Nejvyššího soudu, zbytek nesoudci z řad právníků.

Směrnice o čištění odpadních vod

Ministři projednali také tzv. aktualizaci strategie financování plnění evropské směrnice o čištění městských odpadních vod. Na základě závazku vůči EU by do konce roku 2010 měly limity, které norma určuje, splňovat všechny obce nad 2000 obyvatel. Zlepšení systému čištění odpadních vod si vyžádá investice ve výši zhruba 49 milionů korun.

Peníze pro brdský region

Vláda schválila návrh rozpočtu komise pro rozvoj brdského regionu. Obce mají podle vládní komise pro rozvoj Brdska získat pro své projekty celkem 1,25 miliardy korun. Čtvrt miliardy korun by mělo plynout do oprav silnic v regionu, stejnou částku stát věnuje obcím na financování projektů.

Komunikační prostředky pro občany postižené hluchoslepotou

Návrh zákona o znakové řeči, který předložila ministryně Džamila Stehlíková, má zajistit komunikační potřeby a prostředky pro občany postižené hluchoslepotou na stejné úrovni jako u neslyšících.

Vracení spotřební daně z bionafty

Novelizace zákona o spotřební dani, kterou ministři dnes také schválili, je nápravou legislativní chyby. Zákon ukládá přimíchávat biopaliva do nafty nebo benzinu, na tuto nízkoprocentní směs se ale podle nynějšího zákona o spotřební dani nevztahuje možnost vracet zemědělcům část daně.