Novela má umožnit odvolání vedení soudů

Praha - Vláda na pondělním jednání schválila návrh novely zákona o soudech a soudcích, která má umožnit odvolávání předsedů a místopředsedů soudů. Ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil tak chce změnit dosavadní praxi, kdy jsou soudní funkcionáři prakticky neodvolatelní. O odvolání by rozhodoval speciální šestičlenný kárný senát Nejvyššího správního soudu.

Polovinu tohoto senátu by tvořili jeden soudce Nejvyššího správního soudu, jeden soudce Nejvyššího soudu, jeden soudce vybraný z Krajských a Vrchních soudů. Zbytek budou tvořit nesoudci z řad právníků. Kárnou žalobu by mohli podat ministr spravedlnosti, prezident, ombudsman a předseda Nejvyššího soudu.

„Reagujeme tak na nález Ústavního soudu. Ten při řízení o žalobě předsedkyně Nejvyššího soudu zrušil část zákona o soudech a soudcích, která upravovala odvolávání soudních funkcionářů. My tuto mezeru v zákoně chceme nyní naplnit novým ustanovením,“ vysvětluje Pospíšil. Ministr chystá i další úpravu, která má stanovit časově omezený mandát soudních funkcionářů. „Pokud se nám podaří obě novely schválit, tak se přiblížíme k tomu, aby byl předseda soudu manažer, který odpovídá za řízení svého soudu i za to, jak soudci na jeho soudu soudí,“ řekl Pospíšil.
„Tato úprava je velmi vyvážená. Dosavadní model kárného řízení je značně vyčerpán a je nepřesvědčivý. Řada rozhodnutí kárných senátů z minulosti vzbuzovala rozpaky,“ chválí novou úpravu Josef Baxa, předseda Nejvyššího správního soudu.

Další změnou má být složení kárných senátů, které rozhodují o kárných proviněních soudců. Podle návrhu v nich mají v budoucnu zasednout vedle soudců i zástupci dalších právních profesí, například advokáti nebo notáři. Tímto vnesením „laického prvku“ se má zajistit v rozhodování o chybách soudců větší objektivita a nestrannost a zabránit profesní solidaritě.