Sociálně vyloučeným lokalitám bude nově pomáhat dvacet odborníků

Praha - Agentura pro sociální začleňování v romských lokalitách zahájila dnes svou činnost. Vláda její vznik schválila v lednu a nyní předala štafetu do rukou ředitele Marka Podlahy a ostatních odborníků. Zatím probíhá výběrové řízení dvaceti expertů, kteří by chod agentury měli zajišťovat, skutečně fungovat by měla od začátku března.

„Pro mě je dnes den sváteční a zároveň smutný. Asi tak se cítí matka, která vyprovází své dítě do světa. Je hrdá na jeho samostatnost, ale na druhé straně ono matku opouští,“ uvedla zahájení činnosti agentury ministryně Džamila Stehlíková, která její vznik iniciovala.

„Skleněný výklad“ za 13,5 milionu?

Ve státním  rozpočtu je pro agenturu, která má pomoci při integraci Romů z ghett do společnosti, vyčleněno 13,5 milionů korun, převážně bude ale financována z evropských zdrojů. Institut vznikl pod úřadem vlády, v budoucnu by měl nejspíše fungovat samostatně.

„Existuje řada usnesení vlády, ve kterých bylo řečeno, co všechno by český stát měl udělat a ze kterých se stal během deseti let skleněný výklad,“ posuzuje plány agentury trochu skepticky Ivan Veselý, předseda romského sdružení Džemo.

Co bude fungovat ve 12 městech, bude fungovat i ve 330 lokalitách

V rámci jednoletého až dvouletého pilotního projektu bude práce agentury nejprve soustředěna do dvanácti vybraných míst v republice - šest jich je v Čechách a šest na Moravě. Zároveň budou pro zájemce nabízeny i aktivity na centrální úrovni, týkající se hlavně poradenství. Pokud se pilotní projekt osvědčí, bude činnost agentury rozšířena celoplošně i na zbývajících více než 300 sociálně vyloučených lokalit.

Lokální aktivity agentury by měly zahrnovat zmapování terénu, vybudování lokálního partnerství, hledání možných nástrojů pro konkrétní lokalitu a závěrem vznik projektů.

Odborníci tedy ve vybraných místech nejprve provedou analýzu. Zaměří se na to, jaké potřeby či vzdělání mají Romové v určité oblasti. Pokusí se také navázat spolupráci s místními úřady, neziskovými organizacemi, firmami i samotnými obyvateli ghett.  Bude-li třeba, pomůžou i obcím s vypracováním projektům, které by jim mohly získat peníze z evropských fondů. Klíčový bude podle ministryně první půlrok.

Centrální aktivity budou přístupné všem zájemcům o práci agentury. Zahrnovat budou především poradenství, metodickou pomoc, ale také spolupráci s výzkumnými a akademickými pracovišti.