Policie při odebírání vzorků DNA vězňům pochybila

Brno - Policie loni v červnu jednala nezákonně, když odebrala vzorky DNA všem vězňům i obviněným ve vazbě. Tvrdí to veřejný ochránce práv Otakar Motejl. Podle ombudsmana by policie měla takto získané vzorky zničit alespoň u vězňů, kteří s jejich odběrem projevili jasný nesouhlas.

Policejní prezidium loni v červnu provedlo plošný odběr vzorků DNA u téměř 17 000 lidí ve výkonu trestu i ve vazbě. Jednalo se o stěr z vnitřní strany obličeje. Podle ombudsmana na to ale policie neměla právo. „Jednoznačně šlo o překročení zákona a ústavních principů,“ sdělil Faisal Husseini z Kanceláře veřejného ochránce práv.

Celá akce se uskutečnila na základě pokynu policejního prezidenta. Podle ombudsmana byla navíc velmi pochybná dobrovolnost tohoto aktu - ten, kdo se nechtěl podrobit odběru, byl totiž upozorněn na možnost překonání fyzického odporu. To se také v 9 případech stalo. Dalších 155 lidí vyjádřilo nesouhlas, ale odběr podstoupilo.

Mluvčí Vězeňské služby ČR Alena Votická zdůraznila, že vězeňská služba zajistila pouze předvedení vězňů k policejním úkonům, což jí ukládá zákon. Veřejný ochránce práv také upozorňuje na to, že takto získané vzorky mohou být potom jako důkaz v případném soudním sporu zpochybněny. Ombudsman potřebu databáze vzorků DNA nezpochybňuje, ale je podle něj nutné sběr i archivaci těchto citlivých dat ošetřit zákonem.