Evropská komise chce bojovat s „beztrestností“ řidičů v cizině

Brusel - Evropské komisi se už zřejmě přestává líbit skutečnost, že lidé, kteří spáchají dopravní přestupky v jiném členském státě než v jejich domovině, často vyváznou bez trestu a pokuty za své přestupky neplatí. Výkonný orgán unie proto prý nyní chystá návrh směrnice o posílení bezpečnosti na cestách, který by měl situaci změnit a ukládání pokut řidičům z cizích zemí zjednodušit.

Podle listu Europolitics by komise mohla návrhy schválit ještě v únoru, i když se nedá vyloučit určité zpoždění. Zlepšení by měl pak zajistit vývoj systému pro snadnější komunikaci a předávání administrativních a justičních rozhodnutí o dopravních přestupcích. Nyní vymáhání pokut od cizinců komplikují náklady i složitá administrativa.


Návrhy, pokud s nimi komise opravdu přijde, by šly ještě na stůl europoslancům i Radě EU, která zastupuje členské státy. Dá se prý ale očekávat, že se tato iniciativa, po níž už dlouho volají nejrůznější sdružení pro bezpečnost na silnicích, setká s porozuměním.


Nejprve by se zřejmě návrh týkal jen některých přečinů - překračování rychlosti, jízdy pod vlivem alkoholu a nevyužívání bezpečnostních pásů. To jsou příčiny největšího počtu smrtelných nehod.


EU se už před lety dohodla na vzájemném uznávání peněžitých trestů a pokut. Před třemi lety pak bylo přijato rámcové rozhodnutí k tomu, jak pokuty vymáhat. Problém však je v tom, že v různých státech je uplatňováno různě.


Podle tohoto nařízení může například domovský stát člověka, který jinde porušil předpisy, odmítnout uznání a vykonání rozhodnutí orgánů jiného státu, pokud jde o částku menší než sedmdesát eur (zhruba 1800 korun). Navíc se někde, mimo jiné i v Česku, počítá s využitím možnosti vymáhání pokut jen u trestných činů, nikoliv u přestupků.