Kandidáti představili zákonodárcům své vize o prezidentské funkci

Praha - V úvodu společné schůze obou komor parlamentu vystoupili Václav Klaus a Jan Švejnar se svými projevy, v nichž představili svou vizi prezidentské funkce na příští volební období a požádali zákonodárce o jejich přízeň. Oba zdůrazňovali váhu prezidentské funkce.

Jako první z kandidátů vystoupil se svým projevem Václav Klaus, který všechny zákonodárce požádal o jejich hlasy. „Nesmírně bych si vážil vaší důvěry a zvolení v dalším funkčním období. Pokud budu zvolen, budu se snažit vás nezklamat,“ zdůraznil Klaus.

Klaus podobně jako při svých předchozích vystoupeních v souvislosti s volbou prezidenta vyzdvihoval své nadstranické jednání a zároveň zdůraznil, že vždy přispěl k řešení, která respektovala volební výsledky.

Zdůraznil význam členství České republiky v Evropské unii. „Chci, abychom byli v Evropě pevně zakotveni a abychom v ní byli aktivním hráčem,“ přiblížil místo, které by Česká republika měla v Evropě zastávat. V projevu zároveň zhodnotil své působení na Hradě a připomněl, že jeho funkční období charakterizoval vstup České republiky do EU a rychlý růst ekonomiky.

Ke svému působení v prezidentském křesle zdůraznil, že všechny milosti, které udělil, vždy patřičně zdůvodnil. Václav Klaus připomněl, že prezident ve své funkci nesmí říkat jen věci líbivé a nekonfliktní a že úkolem prezidenta není ani přicházet s konkrétními návrhy reforem, a proto nehodlá formulovat prezidentský volební program.

Jan Švejnar nabídl zákonodárcům novou hlavu státu, vizi České
republiky bez bariér. Jde podle něj o hranice, které brání dalšímu rozvoji
země. Jsou to bariéry v myslích lidí, bariéry mezi veřejností a politiky,
uvedl v kandidátském projevu. Zároveň poznamenal, že nevidí důvod pro politické zemětřesení v případě, že by byl zvolen.

Zdůraznil, že je nezbytné přijmout hospodářské reformy, je však zároveň
nutné, aby byly projednány s opozicí. V této souvislosti ujistil zákonodárce, že jako prezident chce vracet do Poslanecké sněmovny pouze legislativní předpisy, které bude pokládat za protiústavní nebo zákony týkající se zásadních a dlouhodobých témat, pokud při jejich projednávání bude vláda zcela ignorovat opozici, a bude tak hrozit jejich zrušení v dalším volebním období.

Poslancům a senátorům nabídl otevřenost a snahu o sjednocování a napomáhání dialogu, vládě chce být užitečným a spolehlivým partnerem. Konstatoval, že umí své ambice potlačit v zájmu celku, chce být „prezidentem poučeným, nikoli poučujícím“. Podle něj nepřísluší prezidentovi zasahovat do práce zákonodárců.

V souvislosti s českým předsednictvím EU v roce 2009 poznamenal, že
prosazování národních zájmů a proevropský postoj nejsou v protikladu, ale že „jdou ruku v ruce“.