Ceny MHD nelze podle soudu odvozovat od trvalého bydliště

Brno - Nejvyšší správní soud (NSS) zamítl kasační stížnost Dopravního podniku města Děčín. Podnik žádal zrušení pokuty 25.000 korun, kterou mu v roce 2005 uložila Česká obchodní inspekce. Místní lidé starší 70 let totiž mohli v letech 2004 a 2005 získat půlroční jízdenku zdarma, přespolní senioři však museli zaplatit až 935 korun. NSS tak potvrdil, že dopravní podniky nesmějí při stanovování cen a přepravních podmínek městské hromadné dopravy (MHD) zvýhodňovat občany s trvalým bydlištěm ve městě.

Pokud žalobce poskytuje stejnou službu za rozdílné ceny podle kritéria místa trvalého pobytu spotřebitele, jedná se o diskriminaci, uvedl v rozhodnutí soudní senát s předsedkyní Marií Součkovou. Stejně soud argumentoval už v minulých letech, kdy se jednalo o hromadné dopravě v Hradci Králové a Liberci.

Účtování dvojích cen odhalila v Děčíně kontrola České obchodní inspekce v roce 2004. Po udělení pokuty dopravní podnik přepravní podmínky změnil a důchodcům z jiných měst dal stejné výhody jako místním. Zároveň se ale obrátil na Městský soud v Praze. Ten na počátku minulého roku žalobu odmítl, a proto podnik podal kasační stížnost k NSS, kde neúspěšně argumentoval tím, že město Děčín hromadnou dopravu dotuje.

Zvýhodněné jízdné pro obyvatele města se v minulosti pokoušela prosadit i radnice v Liberci. Zdůvodňovala to tím, že obyvatelé města přispívají na provoz MHD daněmi. Měsíční síťová jízdenka pro člověka s trvalým bydlištěm ve městě stála 380 korun, zatímco přespolní museli zaplatit 420 korun. Město za to dostalo pokutu 50.000 korun. NSS tehdy uvedl, že poukaz na „daňová hlediska“ nelze považovat za přiměřený.