Cizinci v Česku budou muset skládat zkoušku z češtiny

Praha - Cizinci, kteří od příštího roku budou chtít trvale žít v Čechách, musí povinně absolvovat zkoušku z češtiny. Nově jim to ukládá zákon, který upravuje jejich pobyt v tuzemsku. Jak těžké testy to budou, ministerstvo školství ještě nerozhodlo. Cizince budou zkoušet školy oprávněné udělovat státní zkoušky.

Znalost češtiny znamená lepší integraci cizinců do společnosti. To tvrdí nejen ministerstvo vnitra, ale i neziskové organizace, které se imigrantům věnují. Žadatelé o trvalý pobyt proto budou muset předložit doklad, že česky umí. „Nově je zavedena povinnost pro cizince, který chce trvale pobývat v Česku, znalost českého jazyka, musí absolvovat zkoušku z této znalosti," řekl ministr vnitra Ivan Langer.

Zkouška má ověřit, jestli rozumí běžným větám, častým výrazům a umí je používat. Jedna zkouška bude pro cizince zadarmo - zaplatí ji ministerstvo vnitra. Další pokusy si hradí imigranti sami. Jak se na ni připraví, je jejich věc. Někdo se jazyk naučí sám, jiný ale může mít problém. „Pokud tady bude někdo pět let 14 hodin denně otročit někde na stavbě, s českým živlem nepřijde do styku, pak je pochopitelné, že se mu ta čeština bude špatně učit,“ konstatuje Vladislav Günter z Centra pro integraci cizinců.

Některým cizincům se čeština učí hůř než jiným. Například pro Asiaty je těžké naučit se vyslovovat hlásky, které ve svých jazycích vůbec nemají. Další komplikací může být i to, že kurzy češtiny cizincům nikdo nehradí. Na tržní cenu kurzu nemusejí mít dost peněz.

Podle odhadů bude skládat zkoušku asi třicet tisíc žadatelů o trvalý pobyt ročně, ministerstvo vnitra to bude stát 70 milionů korun.