Vláda chce přísněji chránit soukromí obětí trestné činnosti

Praha - Novela trestního řádu, kterou schválila vláda, počítá s tím, že soukromí obětí trestných činů bude pod větší ochranou. Úprava trestního řádu by měla rozšířit současný systém ochrany osobních údajů dětských i dospělých obětí. V současné době jsou proti zveřejňování citlivých informací o své osobě chráněny oběti mladší 18 let a lidé, u nichž zločin přímo zasahuje do jejich osobnostní integrity nebo osobních práv.

Ministr spravedlnosti Pospíšil uvedl, že chce připravenou novelou v co největší míře omezit okruh informací týkajících se poškozených. Podle Pospíšila jsou totiž tito lidé kvůli zájmu médií často vystavováni dalšímu stresu.

„Podle návrhu nebude možné zveřejňovat údaje o oběti mladší osmnácti let, jestliže k tomu nedá souhlas její zákonný zástupce. Taková situace může nastat například při únosu, kdy je potřeba identifikovat oběť a uveřejnit v médiích její fotografii,“ řekl po jednání vlády Jiří Pospíšil.

Chráněni mají být i dospělí lidé, vůči kterým byl spáchán trestný čin
kuplířství, trestný čin ohrožování mravnosti nebo některý z trestných činů proti rodině a mládeži, proti životu a zdraví nebo proti svobodě a lidské důstojnosti. Za porušení zákazu zveřejnění osobních údajů hrozí podle návrhu až milionová pokuta.

Za vznikem novely stojí případ Ondřeje a Jakuba v kauze Kuřim, kdy se v médiích objevily detailní informace o případu včetně nahrávky a fotografií Ondřeje. Řada psychologů potvrdila, že například opakovaní záběrů v televizi může mít vliv na psychiku týraného chlapce.

Zákon pamatuje ale i na případy, kdy může někdy zveřejnění identity obětí pomoci například při hledání svědků. Média nebo třeba advokát můžou zvěřejnit údaje, ale jen když si to poškozený bude přát.